Wanneer vervalt het recht op partneralimentatie?
01 november 2022 
3 min. leestijd

Wanneer vervalt het recht op partneralimentatie?

Zijn jullie gescheiden? Dan heeft één van beide partners in veel gevallen recht op partneralimentatie. Bijvoorbeeld wanneer een partner na de scheiding te weinig inkomsten heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw levensstandaard tijdens het huwelijk.

Maar wanneer heb je recht op partneralimentatie? Hoe wordt de hoogte berekend? En wanneer vervalt het recht op partneralimentatie? In dit blog vertel ik er meer over.

Wanneer heb je recht op partneralimentatie?

Als jij en je partner gaan scheiden, is er bijna altijd wel recht op partneralimentatie voor één van jullie. Zelfs als je inkomsten hebt waar je enigszins mee rond kunt komen, dan is er daarnaast nog steeds een kans dat je recht hebt op partneralimentatie. De hoogte van de alimentatie wordt berekend aan de hand van behoefte en draagkracht.

Er wordt bij het bepalen van het recht op partneralimentatie niet alleen gekeken naar de financiële situatie van degene die de alimentatie moet ontvangen, maar ook naar de financiële situatie van de alimentatiebetaler. Het kan namelijk zijn dat jij wel recht hebt op alimentatie, maar dat de draagkracht van jouw ex-partner niet voldoende is om hieraan te voldoen. De rechter zal een vergelijking maken tussen jouw behoefte en de draagkracht van jouw ex-partner.

Een echtpaar dat het op het punt staat te scheiden

Hoe lang heb je recht op partneralimentatie?

Als er sprake is van partneralimentatie, dan is de duur hiervan ook wettelijk vastgesteld. De datum van de scheiding is belangrijk om te bepalen hoe lang je recht hebt op partneralimentatie. Ben je voor 1 januari 2020 gescheiden, zijn er geen kinderen in het spel en duurde het huwelijk korter dan vijf jaar? Dan heb je recht op partneralimentatie gedurende de duur van het huwelijk.

Heb je samen kinderen en waren jullie langer dan vijf jaar getrouwd? Dan geldt de maximale termijn van 12 jaar. Je kunt na deze 12 jaar stoppen met betalen of wanneer je ex gaat samenwonen. Je bent dan niet langer verplicht om partneralimentatie te betalen. Er gelden andere regels wanneer je gescheiden bent na 1 januari 2020. De duur van de partneralimentatie is dan gelijk aan de duur van het huwelijk. Hierbij is een maximum van vijf jaar vastgesteld, maar er zijn wel een aantal uitzonderingen.

Als je langer dan 15 jaar getrouwd bent en zit degene die recht heeft op alimentatie minder dan 10 jaar van de AOW leeftijd af, dan heb je recht op alimentatie totdat je de AOW ingaat. Is degene die recht heeft op alimentatie geboren op of voor 1 januari 1970 en duurde het huwelijk langer dan 15 jaar, dan is de maximale alimentatieduur 10 jaar.

Hebben jullie kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, dan geldt nog de oude alimentatieduur van 12 jaar. Wanneer het jongste kind 12 wordt stopt de partneralimentatie. De partneralimentatie vervalt ook wanneer de ontvangende partner gaat samenwonen, in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien of een eigen inkomen krijgt.

Vervalt recht op alimentatie met een nieuwe relatie?

Als je opnieuw gaat trouwen, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat vervalt het recht op partneralimentatie. Bij samenwonen moet er sprake zijn van de volgende voorwaarden. Er is een affectieve relatie..

  • ..die duurzaam is;
  • ..waarin wordt samengewoond;
  • ..een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd;
  • ..waar de partners elkaar wederzijds verzorgen.

Het is hierin belangrijk dat je altijd transparant en redelijk bent tegen jouw ex-partner die alimentatieplichtig is. Natuurlijk heb je recht op privacy en hoef je niet al je nieuwe relaties te verantwoorden aan je ex-partner, maar wanneer er sprake is van een relatie die voldoet aan bovenstaande criteria, of je kunt inmiddels in je eigen levensonderhoud voorzien, neem dan zelf het initiatief en zorg ervoor dat er een herrekening plaatsvindt.

Conclusie

Bij een scheiding is er in de praktijk altijd wel een partner die recht heeft op partneralimentatie. Bij de berekening van de hoogte van de partneralimentatie wordt er rekening gehouden met de financiële situatie van de ontvanger en de betaler. Dat jij recht hebt op alimentatie betekent niet dat je het ook krijgt; dit is geheel afhankelijk of je ex-partner het kan betalen.

Het recht op partneralimentatie vervalt wanneer je zelf in staat bent om in je eigen levensonderhoud te voorzien, wanneer je opnieuw gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank op mijn website vind je tientallen handige blogs en artikelen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen