Samenwonen met een nieuwe partner: wat betekent dat voor de kinderalimentatie?
15 november 2019 
3 min. leestijd

Samenwonen met een nieuwe partner: wat betekent dat voor de kinderalimentatie?

Houd er altijd rekening mee dat bepaalde zaken zoals alimentatiebedragen, regels en wetten periodiek gewijzigd kunnen worden. Voor de meeste actuele stand van zaken neem je bij voorkeur contact met mij op.

Je hebt na je scheiding weer een nieuwe liefde gevonden. En nu willen jullie de volgende stap nemen. Samenwonen, een geregistreerd partnerschap, of trouwen.  Wat fijn! In mijn vorige blog vertelde ik wat de gevolgen zijn voor partneralimentatie als je opnieuw gaat samenwonen. In dit blog vertel ik je meer over de gevolgen voor de kinderalimentatie. En let op: dat ligt iets ingewikkelder.

En let op: dat ligt iets ingewikkelder.

Uitgangspunten kinderalimentatie

In een eerder blog vertelde ik je alles over kinderalimentatie. Daarin lees je onder meer wat het is, hoe het wordt berekend, tot welke leeftijd kinderalimentatie betaald moet worden en wanneer je het bedrag kunt (laten) wijzigen. 

De hoogte van kinderalimentatie wordt gebaseerd op de financiële behoefte van jullie kinderen. Hierbij kijken we naar het aantal kinderen in het gezin, hun leeftijd en de levensstandaard tijdens het huwelijk. Daarnaast wordt de draagkracht van jou en je ex vergeleken. Bij deze berekening gebruiken we als hulpmiddel richtlijnen die rechters onderling hebben vastgesteld, de zogenaamde Tremanormen.

Jullie kunnen de hoogte van kinderalimentatie (laten) wijzigen op het moment dat jullie draagkracht wijzigt. Als er iets verandert in de omgangsregeling bijvoorbeeld, waardoor de kinderbijslag en/of het kindgebonden budget aan de andere ouder moeten worden uitbetaald. Of als een van jullie een nieuwe baan krijgt of wordt ontslagen. Ook als je gaat samenwonen met een nieuwe partner kan de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen. Of dat echt zo is hangt af van:

  • de vraag of je kinderalimentatie betaalt of ontvangt 
  • de vraag of je gaat samenwonen of gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
  • het adres waar de kinderen staan ingeschreven

A: Je betaalt kinderalimentatie en gaat samenwonen…

1. … en de kinderen staan ingeschreven bij je ex

Stel, je kinderen staan ingeschreven bij je ex, jij hebt een omgangsregeling en betaalt kinderalimentatie. Als je dan met je nieuwe partner gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat wijzigt er in principe niets. Omdat de kinderen niet bij jou staan ingeschreven wordt je nieuwe partner niet onderhoudsplichtig voor jouw kinderen.

Ook het inkomen van je nieuwe partner heeft in principe geen invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Ook niet als hij of zij heel weinig of geen inkomen heeft. Dit inkomen wordt bij de berekening van kinderalimentatie namelijk helemaal buiten beschouwing gelaten.

Natuurlijk verandert er als je gaat samenwonen hoogstwaarschijnlijk iets in je woonlasten waardoor je draagkracht verandert, maar in de Tremanormen wordt geen rekening houden met je werkelijke woonlasten. In de alimentatieberekening zijn je woonlasten namelijk altijd 30% van je netto besteedbaar inkomen. Daar kan alleen in schrijnende gevallen van worden afgeweken.

In dit geval wijzigt er dus niets.

2. … en de kinderen staan bij jou ingeschreven

Staan een of meer kinderen wél bij jou ingeschreven, bijvoorbeeld omdat jullie co-ouderschap hebben, en betaal je partneralimentatie? Dan verandert er niets op het moment dat je gaat samenwonen, maar waarschijnlijk wel op het moment dat je een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen. Op dat moment wordt je nieuwe partner namelijk de stiefouder van je kinderen en daarmee onderhoudsplichtig, zolang het geregistreerd partnerschap of huwelijk duurt.

Voor ouders en stiefouders geldt in principe dezelfde onderhoudsverplichting. Dat betekent dat de kosten van de kinderen verdeeld moeten worden over 3 ouders: de vader, de moeder en de stiefouder. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders draagkracht. Grote kans dus dat in dit geval de hoogte van de kinderalimentatie zal wijzigen.

B: Je ontvangt kinderalimentatie en gaat samenwonen…

3. …en de kinderen staan bij jou ingeschreven

Stel, je kinderen wonen bij jou, je ex heeft een omgangsregeling en jij ontvangt iedere maand kinderalimentatie. En nu ga je samenwonen met je nieuwe partner. Dan verandert er in principe niets. Het inkomen van je partner wordt bij de berekening voor de kinderalimentatie niet meegenomen en er wordt ook geen rekening gehouden met je gewijzigde woonlasten (zie boven).

Dat is anders als je een geregistreerd partnerschap met je nieuwe partner aangaat, of als jullie gaan trouwen, omdat je nieuwe partner dan de stiefouder van je kinderen wordt (zie boven onder 2). Daarmee wordt hij of zij dus ook onderhoudsplichtig, waardoor het waarschijnlijk is dat de hoogte van de kinderalimentatie zal wijzigen.

4. … en de kinderen staan ingeschreven bij je ex

Staan de kinderen ingeschreven bij je ex? Dan heeft jouw gewijzigde situatie waarschijnlijk geen invloed op de hoogte van de kinderalimentatie (zie boven onder 1).

Vragen? 

Heb je vragen over kinder- of partneralimentatie? Of wil je een nieuwe berekening laten maken? Neem dan gerust contact met mij op, ik help je graag.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen