Nieuwe berekening partneralimentatie 1 januari 2023
16 februari 2023 
2 min. leestijd

Nieuwe berekening partneralimentatie 1 januari 2023

Ga je scheiden of beëindig je een geregistreerd partnerschap? Dan kan het zijn dat je recht hebt op partneralimentatie. Dit is een bijdrage in het levensonderhoud waar je recht op hebt als er een flink verschil in inkomen was tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Zo valt degene met het laagste inkomen niet te ver terug qua levensstijl. 

Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald en wat verandert er vanaf 1 januari 2023? In dit blog lees je er alles over.

Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald?

De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de volgende uitgangspunten:

  • Behoefte; bij welk bedrag blijft de levensstandaard van de ex-partner en eventuele kinderen ongeveer gelijk?
  • Verdiencapaciteit; in hoeverre is de ex in staat om zelf een inkomen te genereren?
  • Draagkracht; hoeveel kan er aan alimentatie betaald worden?

Leidend in de hoogte van de partneralimentatie is de draagkracht van de betaler. Er wordt een draagkrachtberekening gedaan om te bepalen of er sprake is van partneralimentatie en hoe hoog deze zal zijn. 

Regel hierbij is dat kinderalimentatie altijd voorrang heeft op partneralimentatie. Er wordt dus eerst berekend hoeveel er aan kinderalimentatie betaald moet worden. Is er daarnaast nog ruimte over, dan wordt er gekeken naar partneralimentatie.

Hoe lang krijg je partneralimentatie?

De lengte van de partneralimentatie is afhankelijk van de scheidingsdatum. Als je voor 1 januari 2020 gescheiden bent, dan is de maximale alimentatieduur 12 jaar. Je komt hiervoor in aanmerking als je langer dan vijf jaar getrouwd bent geweest of samen kinderen hebben gekregen. Als dit niet het geval is, dan is de lengte van de alimentatie even lang als de duur van jullie huwelijk. Ben je gescheiden na 1 januari 2020, dan is de lengte van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. 

Echter, deze nieuwe alimentatieduur geldt niet in alle gevallen, er zijn namelijk een aantal uitzonderingen. Als je langer dan 15 jaar getrouwd bent geweest en je zit als alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW leeftijd af, dan heb je recht op partneralimentatie totdat de AOW ingaat. Ben je als alimentatiegerechtigde geboren op 1 januari 1970 of eerder en ben je langer dan 15 jaar getrouwd geweest, dan is de maximale alimentatieduur 10 jaar. 

Heb je in dit geval kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, dan geldt de oude alimentatieduur van 12 jaar. Wanneer het jongste kind 12 jaar wordt stopt de partneralimentatie. Bij bijzondere omstandigheden zal de rechter van de alimentatieduur kunnen afwijken.

Nieuwe berekening partneralimentatie 1 januari 2023

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie speelt de financiële draagkracht van de gescheiden partners dus een grote rol. De rechter gaat er bij de berekening van de kinderalimentatie vanuit dat de ouders 30% van hun inkomen kwijt zijn aan wonen. Bij het berekenen van de partneralimentatie werd de draagkracht berekend op basis van de werkelijke woonlasten. Dit is veranderd per 1 januari 2023. 

Voorheen werd bij de berekening van de draagkracht voor partneralimentatie rekening gehouden met de werkelijke woonlasten. Je kunt dan denken aan de kale huur of de aflossing hypotheek plus rente (en eventueel een daaraan gekoppelde kapitaalverzekering). Vanaf 2023 zal bij zowel kinder- als partneralimentatie worden gerekend met een ‘woonbudget’ bij de bepaling van de draagkracht. 

Dit woonbudget is 30% van het netto besteedbaar inkomen. Onder dit woonbudget vallen de kale huur of hypotheek (inclusief rente, premie/aflossing, bijtelling eigenwoningforfait en een forfait van € 95 per maand voor overige eigenaarslasten). Ook hogere onderhoudskosten eigen woning en eventueel hogere energielasten vallen onder het woonbudget.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank op mijn website vind je tientallen handige blogs en artikelen. Heb je deze blogs al gelezen:

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen