Indexering alimentatie berekenen

Bereken gratis de jaarlijkse indexering van de alimentatie

Direct naar de berekening

De indexering is voor 2024 vastgesteld op 6,2%

Indexering van de alimentatie is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het is bedoeld om de koopkracht van de alimentatitiegerechtigde op peil te houden. Dit is geregeld in artikel 402-a Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Halverwege november stelt de Minister van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage vast. Zodra het percentage voor het volgende jaar bekend is zal deze hier vermeld worden.


>>> Je kunt hier jouw alimentatie indexering berekenen

* Hoewel de indexeringrekentool met zorg is gemaakt en wordt onderhouden, aanvaart SARAHKÖLLER | COLONIA BV (of een van de gelieerde partners) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten.
** De indexeringrekentool gaat tot het jaar 2002. Dateert de beschikking met de vastgestelde alimentatie van voor die tijd, dan verwijs ik je graag naar de website van het LBIO.