Indexering alimentatie berekenen

Bereken gratis de jaarlijkse indexering van de alimentatie

Direct naar de berekening

De indexering is voor 2020 vastgesteld op 2,5%

Indexering van de alimentatie is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het is bedoeld om de koopkracht van de alimentatitiegerechtigde op peil te houden. Dit is geregeld in artikel 402-a Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Halverwege november stelt de Minister van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage vast. Zodra het percentage voor 2021 bekend is zal deze hier vermeld worden, naar verwachting zal dat begin november 2020 zijn.

Zelf in twee stappen de alimentatie indexering berekenen

Voer het jaartal van de beschikking in en het destijds door de rechter vastgestelde alimentatie bedrag.

Maandbedrag ten tijde van grosse: €
Datum van grosse/laatste uitspraak:
* Hoewel de indexeringrekentool met zorg is gemaakt en wordt onderhouden, aanvaart SARAHKÖLLER | COLONIA BV (of een van de gelieerde partners) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten.
** De indexeringrekentool gaat tot het jaar 2002. Dateert de beschikking met de vastgestelde alimentatie van voor die tijd, dan verwijs ik je graag naar de website van het LBIO.