Online Scheiden

Online scheiden is het regelen van je echtscheiding via internet. Het is een soort van doe het zelf scheiding. Een mediation, zonder mediator, ofwel een echtscheiding op gezamenlijk verzoek zonder de directe hulp van een advocaat. Hiermee bespaar een hoop kosten. Afhankelijk van hoe snel je zelf jullie zaken kunt regelen is een online scheiding meestal een snelle procedure. Zeker als de advocaat die uiteindelijk jullie zaak moet indienen bij de rechtbank, kiest voor een rechtbank die dit soort zaken vlot kan afhandelen.

Hoe online scheiden meestal in zijn werk gaat

In de basis komt het er meestal op neer dat je een formulier invult met wat persoonlijke gegevens, waarna je, na betaling, een standaard document ontvangt van het convenant. Het is dan de bedoeling dat jullie samen afspraken maken over hoe jullie uitelkaar gaan. Deze afspraken leggen jullie vervolgens zelf vast in het convenant door het verkregen document aan te passen. Als jullie kinderen hebben krijg je ook een standaard ouderschapsplan waarin jullie de afspraken over de kinderen kunnen vastleggen. So far so good, zou je zeggen. Maar als het regelen van een scheiding niet je dagelijkse bezigheid is, kan het toch nog redelijk complex worden.

Als je vervolgens jullie versie van het ouderschapsplan en convenant af hebben, stuur je dit ter controle naar de aanbieder van de dienst. Dan is het hopen dat hetgeen jullie voor ogen hebben wordt getoetst aan de wet... Het idee is in ieder geval dat jullie stukken worden gecontroleerd en voorzien van een verzoekschrift, door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Meestal een week of vier later spreekt de rechtbank de echtscheiding uit waarna de advocaat de beschikking samen met de akten van berusting aan de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden toestuurt. Pas nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand de aantekening van echtscheiding heeft gemaakt in het huwelijksregister is de echtscheiding definitief. Jullie ontvangen van de advocaat een kopie van het schrijven waarin de ambtenaar aan de advocaat bevestigd dat de echtscheiding is ingeschreven.

Nadelen online scheiden

Specialistisch werk wordt gedaan door amateurs, op zich hoeft dat nog niet zozeer het probleem te zijn. Als er maar een goede controle of begeleiding plaats vindt. Zoals in zoveel branches is er kaf onder het koren, laten we eerlijk zijn! Een niet goed geregelde echtscheiding met slecht geformuleerde afspraken kan tot grote problemen leiden. Zo kan een in eerste instantie goedkope echtscheiding uitlopen tot een kostbaar verhaal. Om nog maar te zwijgen van de emotionele impact. Dat brengt me bij het nog een ander nadeel van online scheiden.

Een echtscheiding begint vaak met verdriet, woede en onbegrip.

[embed]https://youtu.be/i8b4aNbRNio?list=PLSTN_Ew4is1wdH26hYX81tpf4uoIP5IZz[/embed]

Online scheiden is een soort van mediation, maar dan zonder mediator. Dus je moet je echtscheiding regelen en samen afspraken maken terwijl je in een heftig emotionele situatie verkeerd. Dat is op zijn zachts gezegd best een uitdaging. Een echtscheiding begint vaak met verdriet, woede en onbegrip. Heftige emoties die beteugeld dienen te worden om samen tot goede afspraken te komen. Ga er maar aanstaan, ondanks dat je het wellicht voelde aankomen! Hoe ga je dan zorgvuldig om met zaken als alimentatie, ouderschapsplan en de verdeling van de bezittingen of schulden. Ik noem maar even wat... Lastig. Overigens niet onmogelijk, mits de juiste begeleiding er is.

Heftige emoties die beteugeld dienen te worden om samen tot goede afspraken te komen.

Voordelen online scheiden

Als je samen goed kunt overleggen en geen diepgewortelde haat gevoelens voor elkaar hebt ontwikkeld. Of in staat bent deze gevoelens te beteugelen voor een hoger doel. Als je samen ervoor gaat om ieder een goede toekomst tegemoet te gaan. Dan zou Online scheiden zomaar eens de ideale oplossing kunnen zijn. Je hoeft je niet te voegen naar de werktijden van een advocaat of mediator. Je hoeft een advocaat nog maar minder dan de helft te betalen van wat het vaak normaal kost om de echtscheiding te regelen.

Als je samen ervoor gaat om ieder een goede toekomst tegemoet te gaan. Dan zou Online scheiden zomaar eens de ideale oplossing kunnen zijn.

Online Scheiden by SARAHKOLLER

Online scheiden volgens Sarah Köller

Ik heb lang nagedacht over online scheiden, tot voor kort peinsde ik er niet over om maar een goed woord over te hebben voor het fenomeen online je scheiding regelen. Wellicht dat dat te maken heeft met het feit dat ik gedurende het eerste jaar in mijn carrière als echtscheidingsadvocaat rondreed in een auto van de zaak... Een Smart met bijna groter dan de auto ONLINESCHEIDEN.NL erop.

Inmiddels is het internet niet meer weg te denken uit onze samenleving. Door de laatste ontwikkelingen is het technisch mogelijk geworden om een online echtscheiding op hoogwaardig niveau te begeleiden door op het juiste moment de juiste informatie te delen. Ik heb een systeem ontwikkeld waarbij ik geschreven informatie afgewisseld met video's in een logische volgorde op het juiste moment aanbied. Afhankelijk van het tempo dat je zelf wilt aanhouden ontvang je ofwel informatie als je online bent, ofwel via de mail. Online is het meer een interview dat ik jullie afneem dan dat je een statisch formulier invult. Indien er behoefte aan is kunnen we zelfs met elkaar overleg hebben in mijn virtuele spreekkamer. Hier vind je meer informatie over Online Scheiden by SARAHKÖLLER.