Page content

Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt SARAHKÖLLER | COLONIA BV geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Alle diensten/werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met het kantoor. Daarop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken