Wanneer vervalt kinderalimentatie?
01 november 2022 
3 min. leestijd

Wanneer vervalt kinderalimentatie?

Bij een scheiding komt veel kijken. Er moet een financieel plan gemaakt worden om het vermogen en de bezittingen te verdelen en de woning moet misschien verkocht worden. Als er kinderen in het spel zijn moet er een ouderschapsplan opgesteld worden en krijg je te maken met kinderalimentatie. Ben je verplicht om kinderalimentatie te betalen? Hoe hoog is de kinderalimentatie en wanneer vervalt kinderalimentatie? In dit blog vertel ik er meer over.

Het ouderschapsplan en kinderalimentatie

Als je kinderen hebt, dan ben je gedurende je huwelijk, samenleving of geregistreerd partnerschap verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging. Je bent als ouder wettelijk verplicht om financieel voor je kinderen te zorgen. Hier verandert niets aan als je besluit om uit elkaar te gaan. De afspraken die gemaakt worden betreffende de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als je gaat scheiden.

Eén van de onderwerpen in het ouderschapsplan is de financiële regeling rondom de kinderen. De duur en de hoogte van de kinderalimentatie worden dus ook in het ouderschapsplan opgenomen.

Wat zijn de kosten van een kind?

Wat zijn de kosten van een kind?

Je kunt de kosten van een kind onderverdelen in twee categorieën. Als eerste de verblijfskosten. Hieronder vallen de dagelijkse kosten die ieder huishouden maakt. Je kunt dan denken aan boodschappen, woonlasten, elektriciteit, water, uitjes en vakanties.

Als tweede zijn er de verblijfsoverstijgende kosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden die kindgebonden zijn, maar niet samenhangen met het verblijf van een kind. Je kunt dan denken aan kosten voor verzekeringen, school, contributies, zwemles, laptop, fiets en medische kosten die niet gedekt zijn, zoals bijvoorbeeld een beugel.

Wanneer heb je recht op kinderalimentatie?

In de meeste gevallen ontvangt de verzorgende ouder de kinderalimentatie. De verzorgende ouder is de ouder op wiens adres de kinderen ingeschreven staan. Dit maakt deze ouder verantwoordelijk voor de verblijfsoverstijgende kosten. Het kan zijn dat de ouders hier onderling van afgeweken zijn, maar dit wordt dan vastgelegd in het ouderschapsplan. Hoe lang je recht hebt op kinderalimentatie hangt af van de gemaakte afspraken en de persoonlijke omstandigheden.

Ouders zijn wettelijk verplicht om de kosten van levensonderhoud te betalen tot het kind 18 jaar oud is. Dit betekent dat je dus tot het kind 18 jaar is recht hebt op kinderalimentatie of het verplicht bent te betalen. Als het kind 18 jaar is, maar zichzelf nog niet financieel kan onderhouden, dan wordt de onderhoudsplicht en dus de alimentatie verlengd tot 21 jaar.

Het kan ook voorkomen dat er een langere termijn vastgelegd is in het ouderschapsplan. Dit komt voor wanneer ouders dit hebben afgesproken met het kind zelf of het hebben vastgelegd in het ouderschapsplan. De kinderalimentatie vervalt dus niet voor iedereen op hetzelfde moment. Dit is geheel afhankelijk van de leeftijd, de financiële onafhankelijkheid en de gemaakte afspraken

Hoe hoog is de kinderalimentatie?

Hoe hoog de kinderalimentatie is hangt ook weer af van verschillende factoren. Om de kinderalimentatie te kunnen berekenen wordt allereerst gekeken naar de gemiddelde kosten van een kind. Het CBS en het NIBUD verzamelen deze gegevens en worden vastgelegd in de NIBUD-tabel. Op basis hiervan wordt de hoogte van de kinderalimentatie bepaald.

Daarnaast zijn de volgende factoren van belang:

  • Het gezinsinkomen in de periode dat de ouders nog bij elkaar waren;
  • De draagkracht van de ouders;
  • De frequentie van de omgang tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder;
  • De hoogte van het kindgebonden budget. Wanneer de alimentatie is vastgelegd, wordt het daarna jaarlijks geïndexeerd. De jaarlijkse indexering alimentatie voor 2021 is vastgesteld op 3%.

Een kind met ouders die gaan scheiden

Kan de hoogte van kinderalimentatie veranderen?

De hoogte van kinderalimentatie kan veranderen wanneer jouw situatie of de situatie van je ex-partner verandert. Je gaat als verzorgende ouder bijvoorbeeld opnieuw trouwen of je gaat een geregistreerd partnerschap aan. Het kan ook voorkomen dat één van de inkomens omhoog of omlaag gaat. Dit kunnen allemaal redenen zijn om een herberekening te maken.

Ben je benieuwd of dit voor jou ook geldt? Dan kun je online gemakkelijk een alimentatiecheck doen. Je kunt dan controleren of de kinderalimentatie nog voldoet aan de wettelijke maatstaven. Heb je andere vragen rondom kinderalimentatie? Bijvoorbeeld wat de regels zijn wanneer je kind gaat studeren, of wanneer je kind 18 jaar is en een baan heeft? Neem dan gerust contact met mij op!

Gerelateerde informatie

In de kennisbank op mijn website vind je tientallen handige blogs en artikelen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen