Scheiden & alimentatie

Als jullie gaan scheiden, kan het zo zijn dat één van jullie alimentatie moet betalen aan de ander. Daarbij maken we een onderscheid tussen partneralimentatie en kinderalimentatie.

Alimentatie uitsluiten met huwelijkse voorwaarden?

Het is niet mogelijk om bij het opstellen van jullie huwelijkse voorwaarden de alimentatieplicht uit te sluiten of te beperken. Je kunt tijdens of na je scheiding wel (over en weer) afstand doen van het recht op alimentatie, maar niet al vooraf. 

Als jullie tijdens of na de scheiding afstand doen van partneralimentatie kunnen jullie afspreken dat die afspraak voor altijd geldt, of dat hij kan worden gewijzigd als jullie (financiële) omstandigheden wijzigen.

Partneralimentatie

Als een van jullie na de scheiding onvoldoende inkomen heeft om voor zichzelf te zorgen en ook niet in redelijkheid (voor een deel) aan dat inkomen kan komen, moet de andere partner partneralimentatie betalen.

De hoogte van partneralimentatie wordt gebaseerd op jullie levensstandaard tijdens het huwelijk, de behoefte van de alimentatiegerechtigde, de eigen verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde én de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Scheiden zonder kosten kan dus niet, maar er zijn wel mogelijkheden om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

Kinderalimentatie

Als bij jullie echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken, kan je bijna niet scheiden zonder alimentatie. Vrijwel altijd zal een van jullie beiden dan kinderalimentatie aan de ander moeten betalen. Als ouders zijn jullie namelijk volgens de wet verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van jullie kinderen (tot 21 jaar). Dit geldt niet alleen als je getrouwd bent, maar ook als je bent gescheiden. Daarbij maakt het niet uit of je een co-ouderschap hebt of niet. Ook als beide ouders evenveel tijd met hun kind(eren) doorbrengen kan er nog steeds een alimentatieplicht bestaan.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt gebaseerd op de financiële behoefte van jullie kind(eren). Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van het kind, het aantal kinderen in het gezin en de levensstandaard tijdens jullie huwelijk.

Alimentatie berekenen

Deze alimentatieberekeningen worden gebaseerd op richtlijnen, de zogenaamde Tremanormen. Als je wilt kan ik één of meer berekeningen maken van partner- en/of kinderalimentatie. Hiervoor heb ik wel allerlei gegevens nodig over jullie inkomen en vaste lasten. 

Opnieuw samenwonen na je scheiding: gevolgen voor de alimentatie?

Let op: als je na je scheiding alimentatie ontvangt en je gaat met iemand anders samenleven ‘als was je getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan’, dan heb je geen recht meer op alimentatie. Je ex-partner mag de alimentatie dan beëindigen.