Page content

Huis na scheiding op 1 naam

Huis na scheiding op 1 naam

Huis na scheiding op één naam

Als jullie in een koophuis wonen en gaan scheiden, zullen jullie een oplossing voor het huis moeten vinden. Net zoals alle andere goederen zal bij een scheiding namelijk ook het huis moeten worden verdeeld. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel de waarde ervan.

Alleen als slechts een van jullie eigenaar is van het huis en jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, hoeft het huis niet te worden verdeeld. Hebben jullie huwelijkse voorwaarden, waarin jullie speciale afspraken hebben gemaakt over het huis? Dan zijn deze afspraken van toepassing.

Zijn jullie allebei eigenaar van de woning? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Verkopen

Als zowel jij als je ex-partner de hypotheek niet alleen kunnen betalen, moeten jullie het huis verkopen. Als jullie liever allebei een nieuwe start maken na de scheiding, kunnen jullie er ook voor kiezen het huis te verkopen. De eventuele overwaarde of de restschuld moeten jullie samen verdelen. Hierover lees je elders op deze site meer.

Hypotheek overnemen

Als een van jullie de hypotheek alleen kan betalen, kan diegene in de woning blijven wonen. Het huis komt dan na de scheiding op één naam te staan. Degene die in het huis blijft wonen moet daarvoor wel de bestaande hypotheek overnemen, of een nieuwe hypotheek afsluiten. Dit blijkt in de praktijk vaak nog niet zo eenvoudig te zijn.

Tot de hypotheek is overgenomen of de nieuwe hypotheek is afgesloten blijven jullie allebei aansprakelijk voor de hypotheek. Dat betekent dat ook degene die tijdelijk niet meer in het huis woont door de bank kan worden aangesproken voor het betalen van de maandlasten.

Bij deze mogelijkheid moeten jullie rekening houden met de overwaarde of onderwaarde van het huis. Die zal tussen jullie verdeeld moeten worden. Jullie moeten daarvoor eerst de waarde van het huis (laten) bepalen. Vervolgens moeten jullie het bedrag van de hypotheekschuld van dat bedrag aftrekken.

  • Komt daar een positief bedrag uit? Dan hebben jullie overwaarde op het huis. Dit bedrag moet verdeeld worden volgens de afspraken die jullie hier samen over maken. Degene die in het huis blijft wonen koopt daarmee de vertrekkende partner  uit. Vaak zal hiervoor wel een aanvullende financiering nodig zijn.
  • Komt daar een negatief bedrag uit? Dan hebben jullie onderwaarde op het huis. Ook dit bedrag zullen jullie moeten verdelen. De vertrekkende partner zal degene die in het huis woont een bedrag moeten betalen. Hierover kunnen jullie samen afspraken maken, bijvoorbeeld bij de verdeling van de boedel.

Hoe degene die in het huis blijft wonen de financiering ook regelt, jullie huis moet formeel juridisch nog wel worden overgedragen bij de notaris. Hiervoor zijn jullie kosten verschuldigd, vergeet daar geen afspraken over te maken.

Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken