Erfrecht

Na een sterfgeval dient de nalatenschap te worden afgehandeld. Zijn er meer erfgenamen, dan moet de boedel worden verdeeld. Het testament of een berekening naar aanleiding van ieders wettelijk aandeel bepaalt wie wat krijgt. Misschien heeft de overledene via testament of codicil vastgelegd dat bepaalde zaken voor specifieke erfgenamen zijn. De overige goederen kunnen vervolgens worden verdeeld of verkocht. Natuurlijk moeten ook de schulden van de overledene worden afgelost. Evenals veel andere onderwerpen uit het familierecht heeft het erfrecht ook vaak te maken met zeer emotionele zaken.