Partneralimentatie verkort naar 5 jaar?
15 juni 2018 
2 min. leestijd

Partneralimentatie verkort naar 5 jaar?

Het was afgelopen weekend even volop in het nieuws: VVD, D66 en PvdA komen weer met een wetsvoorstel om de partneralimentatie te verkorten van 12 naar 5 jaar. Zij vinden het niet meer van deze tijd dat iemand tot 12 jaar na een scheiding zijn of haar ex-partner moet onderhouden. Het wetsvoorstel kan waarschijnlijk rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Wat staat erin?

Duur partneralimentatie

Partneralimentatie is tijdens en na een scheiding vaak een heikel punt. Degene die alimentatie moet betalen wil zo min mogelijk betalen. Degene die recht heeft op partneralimentatie wil het liefst zo veel mogelijk ontvangen. De alimentatieduur is daarbij voor veel betalende ex-partners een doorn in het oog. Op dit moment zijn de regels als volgt:

  • Heeft het huwelijk korter dan 5 jaar geduurd en zijn er tijdens het huwelijk geen kinderen geboren? Dan is de alimentatieduur maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.
  • Zijn er tijdens het huwelijk wel kinderen geboren of heeft het huwelijk langer dan 5 jaar geduurd? Dan is de maximale alimentatieduur in principe 12 jaar.

Deze regels stammen nog uit de tijd dat een van de partners (meestal de vrouw) geen baan had, ook na de scheiding grotendeels voor de kinderen bleef zorgen en dus ook na de scheiding nog langdurig financieel afhankelijk was van de ex-partner.

Volgens de indieners van het wetsvoorstel ontbreekt met zo’n lange alimentatieduur echter de prikkel om werk te zoeken en in het eigen onderhoud te gaan voorzien. Terwijl de kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt zijn toegenomen. En dat is slecht voor de emancipatie.

Het wetsvoorstel 2015

Een eerder en verdergaand wetsvoorstel uit 2015 van dezelfde partijen stuitte nog op felle kritiek van familierechtadvocaten, de Rechtspraak en de Raad van State (het belangrijkste adviesorgaan bij nieuwe wetgeving). Zij vonden dat dat wetsvoorstel te gemakkelijk uitging van de toegenomen gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Op dat moment een mooie gedachte, maar nog lang geen realiteit. Zij waren bang voor schrijnende situaties onder – met name – vrouwen. Vrouwen zouden na een scheiding een achterstand op de arbeidsmarkt hebben en bovendien nog steeds een groot deel van de zorgtaken op zich blijven nemen. Daardoor zouden zij onvoldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Het wetsvoorstel 2018

In het wetsvoorstel dat er nu ligt is met deze kritiek rekening gehouden. Om schrijnende situaties te voorkomen worden nu 2 uitzonderingen op de hoofdregel gemaakt:

Hoofdregel

De duur van de partneralimentatie wordt maximaal de helft van de huwelijksduur, met een maximum van 5 jaar. Was iemand 6 jaar getrouwd? Dan wordt de alimentatieduur maximaal 3 jaar. Was iemand 10 jaar of langer getrouwd? Dan wordt de alimentatieduur maximaal 5 jaar.

Uitzonderingen:

  • Bij een huwelijk van 15 jaar of langer, waarbij de minst verdienende partner binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt heeft die partner nog recht op alimentatie tot de AOW-leeftijd is bereikt (maximaal 10 jaar dus). De gedachte hierachter is dat het voor mensen in deze leeftijdscategorie moeilijker is om een baan te vinden.
  • Als er kinderen onder de 12 jaar in het spel zijn, houdt de minstverdienende partner recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is (maximaal 12 jaar dus).

Overigens is in het wetsvoorstel ook een nieuwe rekenmethode voor de hoogte van de partneralimentatie opgenomen. Het uitgangspunt daarbij is dat de betalende ex-partner altijd meer moet overhouden dan de ontvangende.

Vragen?

Betaal of ontvang jij op dit moment partneralimentatie? Dan zal de nieuwe wet daar niets aan veranderen. Als de wet ingaat gelden de nieuwe regels alleen voor nieuwe echtscheidingen.

Ik zal je op de hoogte houden van de voortgang van dit wetsvoorstel. Heb je in de tussentijd vragen over jouw partneralimentatie? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
anoniem
Door

anoniem

op 28 Aug 2018

Belachelijk dat bestaande situaties niet meegenomen worden hierin. Ik ben net 1 jaar gescheiden, geen kinderen, ex verdiend niet voldoende en moet dus nog 11 jaar door blijven betalen. nieuwe scheidingen maar 5 jaar als de wetswijziging word aangenomen. Hoezo democratie in NL, gelijke monniken gelijke kappen, ik zou het terecht vinden dat iedereen die nu betaald dit blijft doen totdat je aan die 5 jaar zit.

Peter
Door

Peter

op 16 Sep 2018

Ik kan gewoonweg niet begrijpen dat deze nieuwe wet voor partneralimentatie er nog steeds niet is. In Duitsland is maximaal 5 jaar partneralimentatie er al heel lang. Deze verouderde wet zorgt ervoor dat er zoveel bijstandsmoeders zijn. Waarom gaan werken? Gewoon de bijstand in en laat je ex maar lekker 12 jaar betalen (immers de gemeente gaat lekker op je verhalen). Lekker zwart erbij poetsen en je verdient een fortuin (bijstand + kindgebonden budget + kinderbijslag + huurtoeslag + zwart werken). Dit zorgt ervoor dat de vrouw een 'achterstand' blijft houden, en geen relevante werkervaring opbouwt. Partneralimentatie terugschroeven naar 5 jaar, zorgt voor een positieve stimulans voor de economie en zorgt ervoor dat vrouwen zelfstandiger en onafhankelijker worden.

G
Door

G

op 17 Oct 2018

Hello, when this law will take effect? It's way overdue. I am in a divorce process still ongoing. She does not work and it's a joke I need to pay for 12 years. This change is needed NOW.

Anoniem
Door

Anoniem

op 19 Dec 2018

In een voorstel was er sprake dat een huwelijk tussen 0-3 jaar helemaal geen partneralimentatie zou krijgen. Wat is daarvan nog waar?

Reactie plaatsen