Wetgeving
Sarah Köller
Wetgeving
06/15/2018
2 min
4

Partneralimentatie verkort naar 5 jaar?

06/15/2018
2 min
4

Het was afgelopen weekend even volop in het nieuws: VVD, D66 en PvdA komen weer met een wetsvoorstel om de partneralimentatie te verkorten van 12 naar 5 jaar. Zij vinden het niet meer van deze tijd dat iemand tot 12 jaar na een scheiding zijn of haar ex-partner moet onderhouden. Het wetsvoorstel kan waarschijnlijk rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Wat staat erin?

Duur partneralimentatie

Partneralimentatie is tijdens en na een scheiding vaak een heikel punt. Degene die alimentatie moet betalen wil zo min mogelijk betalen. Degene die recht heeft op partneralimentatie wil het liefst zo veel mogelijk ontvangen. De alimentatieduur is daarbij voor veel betalende ex-partners een doorn in het oog. Op dit moment zijn de regels als volgt:

  • Heeft het huwelijk korter dan 5 jaar geduurd en zijn er tijdens het huwelijk geen kinderen geboren? Dan is de alimentatieduur maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.
  • Zijn er tijdens het huwelijk wel kinderen geboren of heeft het huwelijk langer dan 5 jaar geduurd? Dan is de maximale alimentatieduur in principe 12 jaar.

Deze regels stammen nog uit de tijd dat een van de partners (meestal de vrouw) geen baan had, ook na de scheiding grotendeels voor de kinderen bleef zorgen en dus ook na de scheiding nog langdurig financieel afhankelijk was van de ex-partner.

Volgens de indieners van het wetsvoorstel ontbreekt met zo’n lange alimentatieduur echter de prikkel om werk te zoeken en in het eigen onderhoud te gaan voorzien. Terwijl de kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt zijn toegenomen. En dat is slecht voor de emancipatie.

Het wetsvoorstel 2015

Een eerder en verdergaand wetsvoorstel uit 2015 van dezelfde partijen stuitte nog op felle kritiek van familierechtadvocaten, de Rechtspraak en de Raad van State (het belangrijkste adviesorgaan bij nieuwe wetgeving). Zij vonden dat dat wetsvoorstel te gemakkelijk uitging van de toegenomen gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Op dat moment een mooie gedachte, maar nog lang geen realiteit. Zij waren bang voor schrijnende situaties onder – met name – vrouwen. Vrouwen zouden na een scheiding een achterstand op de arbeidsmarkt hebben en bovendien nog steeds een groot deel van de zorgtaken op zich blijven nemen. Daardoor zouden zij onvoldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Het wetsvoorstel 2018

In het wetsvoorstel dat er nu ligt is met deze kritiek rekening gehouden. Om schrijnende situaties te voorkomen worden nu 2 uitzonderingen op de hoofdregel gemaakt:

Hoofdregel

De duur van de partneralimentatie wordt maximaal de helft van de huwelijksduur, met een maximum van 5 jaar. Was iemand 6 jaar getrouwd? Dan wordt de alimentatieduur maximaal 3 jaar. Was iemand 10 jaar of langer getrouwd? Dan wordt de alimentatieduur maximaal 5 jaar.

Uitzonderingen:

  • Bij een huwelijk van 15 jaar of langer, waarbij de minst verdienende partner binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt heeft die partner nog recht op alimentatie tot de AOW-leeftijd is bereikt (maximaal 10 jaar dus). De gedachte hierachter is dat het voor mensen in deze leeftijdscategorie moeilijker is om een baan te vinden.
  • Als er kinderen onder de 12 jaar in het spel zijn, houdt de minstverdienende partner recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is (maximaal 12 jaar dus).

Overigens is in het wetsvoorstel ook een nieuwe rekenmethode voor de hoogte van de partneralimentatie opgenomen. Het uitgangspunt daarbij is dat de betalende ex-partner altijd meer moet overhouden dan de ontvangende.

Vragen?

Betaal of ontvang jij op dit moment partneralimentatie? Dan zal de nieuwe wet daar niets aan veranderen. Als de wet ingaat gelden de nieuwe regels alleen voor nieuwe echtscheidingen.

Ik zal je op de hoogte houden van de voortgang van dit wetsvoorstel. Heb je in de tussentijd vragen over jouw partneralimentatie? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Reacties
Categorieën