Online Scheiden omdat ik het onzin vind dat jullie zouden moeten betalen voor zaken die je prima zelf kunt regelen.

Online Scheiden by SARAHKÖLLER

Ontvang gratis het opmaat gemaakte convenant en eventuele ouderschapsplan

Zelf je echtscheiding regelen


Snel online scheiden bij Sarah Köller

Snel

Bepaal je eigen tempo. Je kan je echtscheiding heel snel regelen, tijd hoeft geen belemmering te zijn

Gemakkelijk online je scheiding regelen bij Sarah Köller

Gemakkelijk

Als jullie alles goed inzichtelijk hebben, kan je de echtscheiding gemakkelijk via internet regelen

Online scheiding bij Sarah Köller is kostenbesparend

50% goedkoper

Gemiddeld is online scheiden 50% goedkoper dan een reguliere scheiding op basis van mediation

Ontvang gratis het voor jullie op maat gemaakte

Gratis echtscheidingsconvenant bij online scheiden van Sarah Köller

convenant

overzichtelijk en rechtsgeldig jullie afspraken vastgelegd

Gratis ouderschapsplan bij online scheiden van Sarah Köller

ouderschapsplan

overzichtelijk en rechtsgeldig jullie afspraken vastgelegd

Waarom Online Scheiden by SARAHKÖLLER

Je echstcheiding online regelen bij een in het familierecht gespecialiseerde advocaat

scheiden bij een specialist

Je echstcheiding online regelen bij een in het familierecht gespecialiseerde advocaat

Je online scheiding regelen in je eigen tempo

bepaal je eigen tempo

Kunnen jullie de zaken in een paar uurtjes zelf regelen? Of wil je juist wat meer tijd

online scheiden via een ingenieus systeem

complex of eenvoudig

Middels ingenieus gestelde vragen kan vrijwel alles geregeld worden

als alles vastgelegd kan worden zonder dat extra besprekingen nodig zijn

vaste prijs

Als alles vastgelegd kan worden zonder extra besprekingen met de advocaat

Op het juiste moment de juiste informatie om zo de juiste beslissingen te nemen tijdens online scheiden

veel informatie

Op het juiste moment de juiste informatie om zo de juiste beslissingen te nemen

Afspraken die je samen maakt zijn het meest duurzaam

duurzaam

Afspraken die je samen maakt zijn het meest duurzaam

"Omdat ik het onzin vind dat jullie moeten betalen voor werkzaamheden die jullie prima zelf kunnen doen"

Online Scheiden ontwikkeld door familierechtspecialist Sarah Köller

Mijn naam is Sarah Köller, bijna 20 jaar advocaat-mediator en als gespecialiseerd echtscheidingsadvocaat en echtscheidingsmediator aangesloten bij de vFAS en NfM. Ik schreef het boek Scheiden en heb regelmatig lessen verzorgd voor studenten en advocaten.

De afgelopen jaren heb ik veel koppels begeleid bij hun echtscheiding. Al mijn kennis en ervaring heb ik weten te vertalen naar een efficiënt systeem waarbij het mogelijk wordt dat wij ons enkel nog op de eventuele knelpunten hoeven te focussen.

Ik vind het onzin dat jullie moeten betalen voor werkzaamheden die jullie prima zelf kunnen doen. Het is toch veel waardevoller als ik alleen daar waar nodig jullie help met mijn expertise.

Mijn systeem stelt jullie in staat om samen zoveel mogelijk online vooraf te regelen. Zonder dat jullie op mij hoeven te wachten, jullie bepalen het tempo, niet ik.

Dat scheelt jullie veel geld en maakt mijn werk nog veel leuker. 

Online scheiden volgens Sarah Köller 

Het formulier om samen Online de scheiding te regelen

Samen worden jullie virtueel geïnterviewd

Mijn methode begint met een virtueel interview. Jullie maken in goed overleg samen afspraken over hoe jullie de scheiding regelen. Ik begrijp heel goed dat dat niet gemakkelijk hoeft te zijn. Maar als dit niet lukt is online scheiden geen optie. Dan adviseer ik te kiezen voor een echtscheidingsbemiddeling bij een bij de vFAS aangesloten advocaat mediator.

Direct ter controle en aanvulling de scheidingspapieren ontvangen

Documenten controleren

Direct na het interview ontvangen jullie van mij het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan met daarin alle afspraken. Deze documenten ontvangen jullie in Word formaat. Eventuele aanpassingen of aanvullingen kunnen jullie zo gemakkelijk invoeren, zodat het precies is hetgeen jullie voor ogen hebben.

Ontvang ter ondersteuning gratis tips en tricks die helpen zelf je echtscheiding te regelen

Extra informatie en quick tips

Vervolgens, ontvangen jullie van mij tips en technieken om te controleren of hetgeen wat jullie overeenkomen ook daadwerkelijk is conform jullie waarden en normen. Zeker als jullie minderjarige kinderen hebben is het van cruciaal belang dat jullie goede afspraken maken en tot een duurzame oplossing komen.

Ontvang tevens gratis het boek scheiden om je online scheiding zo goed mogelijk te regelen
Zelf alles regelen voor je Online Scheiding

Onderbouwende stukken uploaden

Zodra jullie beiden het eens zijn over de inhoud van de twee documenten, geven jullie aan mij de opdracht jullie echtscheiding in behandeling te nemen. Hierop ontvangen jullie van mij een uitnodiging om de noodzakleijke onderliggende stukken, het echtscheidingsconvenat en het ouderschapsplan te uploaden.

Controle online scheiding door gespecialiseerde advocaat

Controle door advocaat

Zodra het dossier compleet is kan ik controleren of de afspraken gemaakt door jullie ook voldoen aan de wettelijke eisen. Is alles in orde en compleet? Dan zorg ik ervoor dat de stukken en het verzoekschrift tot echtscheiding worden voorbereid ter ondertekening en indiening bij de rechtbank.

Je online scheiding wordt in een gesprek besproken en geaccordeerd

Bespreking en ondertekening

Er wordt van de advocaat verwacht dat hij zeker weet dat de personen waarvoor het echtscheidingsverzoek wordt ingediend hiervan op de hoogte zijn en dit ook daadwerkelijk willen. Dit kan een (zorgvuldig werkend) advocaat alleen garanderen als jullie je in persoon legitimeren en de stukken ondertekenen. Dat hoeft niet perse bij mij op kantoor. ik heb ook de beschikking over een virtuele spreekkamer.

De online scheiding wordt tenslotte procedureel afgehandeld

Procedurele afhandeling van de scheiding

Na de ondertekening van de benodigde documenten, wordt de procedure bij de rechtbank opgestart en wordt zorggedragen voor de betaling van de griffierechten. Na meestal zo'n vier weken doet de rechter uitspraak. Jullie ontvangen van mij de beschikking en de zogenaamde akten van berusting. Na inschrijving in de registers van de burgerlijkestand zijn jullie officieel gescheiden.

Online Scheiden by SARAHKÖLLER

Perfectie en zorgvuldigheid als standaard, zoals je van een gespecialiseerd Advocaat Mediator kunt verwachten.

Online Scheiden by SARAHKÖLLER

Perfectie en zorgvuldigheid als standaard, zoals je van een gespecialiseerd Advocaat Mediator kunt verwachten.

Online samen jullie echtscheiding regelen, zoals je van elkaar gehouden hebt

Dit is inbegrepen bij Online Scheiden by SARAHKÖLLER

Online scheiden by SARAHKOLLER inclusief gratis convenant

convenant

Online Scheiden by SARAHKOLLERinclusief gratis ouderschapsplan

ouderschapsplan

online scheiden met advies

advies bij opstellen documenten

online scheiden by SARAHKOLLER plus controle afspraken over de scheiding

controle van de afspraken

Online scheiden by SARAHKOLLER plus persoonlijke alimentatie berekeningen

alimentatie berekening

Opstellen echtscheidingsverzoek is inclusief bij Online Scheiden by SARAHKOLLER

echtscheidingsverzoek

1 Offline bespreking is inclusief bij Online Scheiden by SARAHKOLLER

1 on- of offline bespreking

Griffierechten zijn inclusief bij online scheden

griffierechten zijn inclusief

bij online scheiden wordt het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend

indienen verzoek bij rechtbank

Ook de akten van berusting worden bij Online Scheiden by SARAHKOLLER geregeld

opstellen akten van berusting

Online Scheiden by SARAHKOLLER regelt de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente

inschrijving bij de gemeente

Na afloop van de online scheiding ontvangen jullie de pensioenformulieren

pensioenformulieren

Kosten Online Scheiden by SARAHKÖLLER

Pas als jullie mij de opdracht gunnen jullie echtscheiding in behandeling te nemen gelden onderstaande tarieven.

Alle voorbereidingen zijn gratis.

allebei recht op subsidie

wat kost online scheiden als je een laag inkomen hebt

€ 96,50

pp incl btw & griffierechten

€ 55,-+ € 41,50

een van jullie subsidie

Online scheiden met 1 toevoeging

€ 612,50

voor degene zonder subsidie

incl btw & griffierechten

€ 460,50 + € 152,-

geen subsidie

Kosten van Online Scheiden by Sarah Köller

€ 842,50

pp incl btw & griffierechten

 € 690,50 + € 152,-

GRATIS onderzoeken of Online Scheiden voor jullie geschikt is

Is online scheiden geschikt voor ons, probeer het gratis

Als je gaat scheiden vind ik dat het niets mag kosten om te onderzoeken of online scheiden geschikt is.

De documenten die jullie ontvangen na het online interview kosten jullie helemaal niets.
Ook de videobegeleiding die jullie na ontvangst van het convenant en het eventuele ouderschapsplan van mij krijgen toegestuurd is helemaal gratis.

Gewoon om samen tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Als je gaat scheiden vind ik dat het niets mag kosten om te onderzoeken of online scheiden geschikt is.

De documenten die jullie ontvangen na het invullen van de formulieren kosten jullie helemaal niets.

Ook de videobegeleiding die jullie na ontvangst van het convenant en het eventuele ouderschapsplan van mij krijgen toegestuurd is helemaal gratis.

Gewoon om samen tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

ps. je bent hier nu via een mobiel apparaat, uiteraard geen probleem voor deze eerste stap.

Maar ik adviseer je de verdere procedure via een pc of laptop te doen. Het is niet perse noodzakelijk maar wel makkelijker.

Veel gestelde vragen over Online Scheiden

Online Scheiden is betrouwbaar

Is online scheiden betrouwbaar?

Hmm, deze vraag kan ik op twee manieren interpreteren. Als jullie zorgvuldig en 'on speakingterms' zijn, is een online scheiding, zeker via mijn methode, betrouwbaar. Als je bedoelt hoe veilig het is? Tja hoe veilig is internet? Best veilig! Er wordt het uiterste gedaan om het data verkeer zo veilig mogelijk te maken.

Je Online scheiding voorbereiden bij SARAHKOLLER gratis en vrijblijvend

Zit ik na het invullen van het formulier ergens aan vast?

Nee, het invullen van het formulier, het hieruitvolgende ouderschapsplan en convenant zijn volledig gratis. Evenals alle waardevolle informatie die ik je gedurende een week per mail zal toezenden, om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, zijn volledig gratis en en zonder enige verplichting. 

SARAHKOLLER kent geen verborgen kosten bij Online Scheiden

Zijn er naast bovenvermelde kosten nog andere kosten?

Nee, dat wil zeggen er zullen nog wel recente uittreksels bij het verzoekschrift moeten worden gevoegd. Denk aan uittreksel(s) uit het geboorteregister als jullie kinderen hebben en een afschrift van het huwelijksregister. Daarnaast zijn natuurlijk eventuele kosten van andere specialisten die jullie inschakelen niet inbegrepen.  

Hoe de privacy wordt gewaarborgt door Online Scheiden by SARAHKOLLER

Hoe is het met mijn privacy geregeld bij online scheiden?

Ik ben advocaat, dat heeft voor jouw als voordeel dat ik aan zeer strenge eisen dien te voldoen. Ik word gecontroleerd door de Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtsbijstand en de specialisatieverenigingen waarbij ik mij heb aangesloten (vFAS en NfM). Uiteraard werk ik AVG proof, ik zou niet anders kunnen/willen.

Online Scheiden by SARAHKOLLER biedt een innovatieve oplossing

Wat gebeurt er als het ons niet lukt om het formulier samen in te vullen?

Probeer zo ver mogelijk te komen. Hoe meer je zelf kunt regelen des te lager zullen jullie advocaatkosten zijn. Wellicht kunnen jullie na een mediationgesprek bij mij wel verder met het formulier. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Het is niet te doen om deze vooraf allemaal te benoemen. 

Online Scheiden kan met gesubsidieerde rechtsbijstand

Ik krijg gefinancierde rechtsbijstand, kan ik online scheiden?

Ja zeker kan dat. De kosten kunnen in dat geval dalen tot nog maar € 94,50 per persoon. Wellicht kan je voor die kosten nog bijzondere bijstand krijgen. Je kunt in dat geval gratis scheiden zoals sommige websites roepen... Wij zullen een aanvraag voor je indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Ben jij toevallig Advocaat Mediator aangesloten bij de vFAS (en NfM)? Wil je meer informatie?

Laat van je horen, wees geen vreemde! sluit je aan bij onze mediators.

arrow_drop_up arrow_drop_down