Page content

Scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen

Als je gaat scheiden moet je veel regelen. Jij en je ex-partner moeten afspraken maken over de kinderen, alimentatie en de verdeling van jullie bezittingen en schulden. Maar wist je dat jullie ook het tijdens jullie huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen moeten verdelen? Dat is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die geldt voor het ouderdomspensioen en – in sommige gevallen – voor het nabestaandenpensioen. In dit artikel bespreken we het ouderdomspensioen na scheiding. Over het nabestaandenpensioen na scheiding lees je elders op deze site.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De wet geldt voor een scheiding en de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Als jullie samenwoonden en uit elkaar gaan, hebben jullie alleen recht op pensioenverevening als jullie dat hadden geregeld in het samenlevingscontract en/of als dat is geregeld in het reglement van het pensioenfonds.

Ouderdomspensioen

Als je recht hebt op pensioenverevening hebben zowel jij als je ex-partner na de scheiding automatisch recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Dit bedrag wordt pas verdeeld als jullie echt met pensioen gaan, maar jullie moeten dat nu al wel regelen.

Jullie moeten de scheiding namelijk binnen twee jaar met een speciaal formulier bij het pensioenfonds melden. Zodra jullie de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt betaalt het pensioenfonds het verdeelde bedrag rechtstreeks aan jullie allebei apart uit. Dit doet het pensioenfonds zolang jullie allebei in leven zijn. Was jij de pensioenopbouwer en overlijdt je ex-partner eerder? Dan komt zijn of haar deel er weer bij en betaalt het pensioenfonds vanaf dat moment het hele bedrag aan je uit.

Melden jullie de scheiding niet binnen twee jaar bij het pensioenfonds? Dan hebben jullie nog steeds recht op de helft van elkaars opgebouwde pensioen, maar kunnen jullie het niet meer claimen bij het pensioenfonds. Jullie moeten elkaar er in dat geval rechtstreeks op aanspreken. Om te voorkomen dat jullie daar later problemen met elkaar mee krijgen, kunnen jullie het dus beter maar op tijd melden.

In een artikel elders op deze site (Wat kost een scheiding) kan je lezen dat een gemiddelde scheiding tussen € 2.000,- en € 4.000,- kost.

Afwijkende afspraken

Jullie kunnen er samen voor kiezen om andere afspraken te maken over het pensioen na de scheiding. Dat kan voor of tijdens het huwelijk (in de huwelijkse voorwaarden) of tijdens de scheiding (in het echtscheidingsconvenant).

Jullie kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een andere verdeling te maken. Of besluiten dat jullie elkaars ouderdomspensioen niet willen ontvangen. Jullie doen dan afstand van het recht op het deel van het pensioen van de ander.

Jullie kunnen ook kiezen voor conversie (omzetting). Bij conversie doet de pensioenopbouwer officieel afstand van zijn of haar deel van het pensioen. Het deel van je ex-partner wordt dan zijn of haar eigen pensioen. Nadeel hiervan is dat je als pensioenopbouwer jouw deel niet terug krijgt, als je ex-partner eerder overlijdt.

Pensioen bij scheiding vóór 1 mei 1995

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt pas sinds 1 mei 1995. Daarvoor had je bij scheiding slechts in uitzonderingsgevallen recht op het ouderdomspensioen van de ander. Zo moest het huwelijk minimaal 18 jaar hebben geduurd en moest er minimaal één kind zijn geboren. Het gevolg daarvan was dat met name vrouwen op de pensioengerechtigde leeftijd vaak berooid achterbleven.

Het hoogste rechtscollege van Nederland, de Hoge Raad, vond dat onwenselijk en heeft daarom in 1981 een belangrijke uitspraak gedaan. In deze uitspraak bepaalde de Hoge Raad dat het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen na een scheiding onder de ex-partners moest worden verdeeld.

Als je dus tussen 27 november 1981 (de datum van de uitspraak) en 30 april 1995 bent gescheiden gelden de regels uit de uitspraak van de Hoge Raad. Er gelden daarbij andere regels en voorwaarden dan in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Als je daar vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op.

AOW   

AOW is een persoonlijk recht en valt dus niet onder de eventuele verevening. Je kunt dus geen aanspraak maken op de AOW van je ex-partner.

Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken