Ongehuwd samenwonen

Ongehuwd samenwonen noemt men ook wel de nieuwe burgerlijke staat. Trouwen is al lang niet meer vanzelfsprekend. Maar ook als je ongehuwd samenwoont en uit elkaar gaat, zijn er ook zaken die je moet regelen.

Samenlevingscontract

Ongeveer 40% van de mensen die ongehuwd samenwonen heeft een samenlevingscontract. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over de kosten van de huishouding, er kunnen afspraken instaan over de verdeling van de pensioenrechten en er staat vaak beschreven van wie welke bezittingen zijn. Je hoeft in dit geval niet via de rechter te scheiden. Wel dien je de zaken te regelen. Deze regelingen kan je vastleggen in een convenant.

Convenant

Een convenant is een schriftelijk document waarin je afspraken zijn vastlegt. Bij mensen die ongehuwd samenwonen en scheiden is het niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Het is ook haast noodzakelijk om afspraken over de vermogensverschuivingen die er tijdens het samenwonen plaatsvonden vast te leggen. Er is dan misschien geen algehele gemeenschap van goederen zoals bij gehuwden, vaak zijn er wel een of meer zogenaamde eenvoudige gemeenschappen ontstaan, zoals bijvoorbeeld de gemeenschappelijke woning of inboedel.

Scheiding bij ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract

Als je geen samenlevingscontract hebt, dan ben je elkaar bij een scheiding wettelijk gezien niets verplicht. Al leg je sommige zaken wel vast.

Koopwoning

Als jullie samen een huis kochten, maar verder niets vastlegden, dan ben je beide eigenaar van de woning. Ieder voor de helft. Hetzelfde geldt voor de hypotheeklasten: deze zijn evenredig verdeeld. Bracht de ene partner meer eigen middelen in, of betaalde hij of zij een groter deel van de vaste lasten? Dan hoeft dit wettelijk niet worden gecompenseerd, het is namelijk niet zo afgesproken.

Kinderen

Wat betreft kinderalimentatie maakt de samenlevingsvorm niet uit. Er is altijd een verplichting om te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen. Het vaststellen van de kinderalimentatie gebeurt op dezelfde wijze als bij een echtscheiding.

Partneralimentatie

Als je samenwoonde zonder samenlevingsovereenkomst, dan heb je juridisch gezien geen recht op partneralimentatie.

Pensioen

Als je samenwoont, dan moet je zelf actie ondernemen om je partner aan te melden bij de pensioenuitvoerder. Vaak moet er dan een samenlevingsovereenkomst zijn. Hebben jullie niet de tijd genomen om iets te regelen? Dan heb je juridisch gezien geen recht op een deel van elkaars pensioen nadat je uit elkaar gaat.

Heb je jouw partner aangemeld bij je pensioenuitvoerder en zijn jullie uit elkaar? Dan moet je deze ook weer afmelden. Je ex-partner behoudt de rechten op het partnerpensioen voor de jaren dat jullie samenwoonden en toen hij/zij was aangemeld voor het pensioenfonds. Afmelden kan pas als het samenlevingscontract is beëindigd.

Reactie plaatsen