Alimentatie; Kinderalimentatie en Partneralimentatie

In onderstaande artikelen wordt uitgebreid ingegaan op alles wat je maar wilt weten over alimentatie. Kinderalimentatie, partneralimentatie, wat zijn de regels en mag/kan je hiervan afwijken.


Alimentatie alles helder uitgelegd door Sarah Köller Advocaat Mediator

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een bijdrage, in geld of natura, die wordt voldaan door een onderhoudsplichtige aan een onderhoudsgerechtigde. Het Nederlands recht kent verschillende alimentatieverplichtingen. De bekendste zijn de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Bij kinderalimentatie gaat het meestal om de bijdrage die een onderhoudsplichtige ouder levert in de kosten van opvoeding en verzorging van zijn of haar minderjarige kinderen. Deze bijdrage wordt dan voldaan aan de verzorgende ouder. Bij partneralimentatie gaat het om de onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten. Tijdens het huwelijk bestaat er een zorgplicht. Door de echtscheiding wordt deze zorgplicht niet volledig beëindigd maar omgezet in een alimentatieplicht. De meest verdienende partner dient dan te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van de minder verdienende partner.

[embed]https://youtu.be/PaYYKFkyV9w?list=PLSTN_Ew4is1wdH26hYX81tpf4uoIP5IZz[/embed]

Top 10 belangrijkste onderwerpen over alimentatie

1. Besteedbaar inkomen tegenover netto loon

Bij de berekening van de draagkracht wordt rekening gehouden met het besteedbaar inkomen van de alimentatieplichtige. Dat is niet het inkomen dat op de maandelijkse loonstrook staat. Er wordt ook rekening gehouden met vakantiegeld, eventuele bonussen en overwerk en met de fiscale voordelen uit de eigen woning.

2. Overeenkomsten

Het staat je met betrekking tot de partneralimentatie vrij om zelf de hoogte hiervan overeen te komen. De rechthebbende is vrij om van het recht op alimentatie af te zien.

3. Niet wijzigingsbeding alimentatie wat is dat

Aan de alimentatieafspraak kan een niet wijzigingsbeding worden gekoppeld. Dit beding houdt in dat op de beslissing om af te zien van het recht op alimentatie, of een beslissing om het op een bepaald bedrag vast te stellen

4. Einde alimentatieplicht

Op het moment dat de alimentatiegerechtigde ‘gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd’, of hertrouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat), eindigt de alimentatieverplichting

5. Wetsvoorstel beperking partneralimentatie

Als het aan bepaalde politieke partijen ligt wordt de termijn partneralimentatie beperkt tot een maximum termijn van 5 jaar

6. Alimentatieberekening

Met betrekking tot de hoogte van alimentatie kan één of meer berekeningen gemaakt worden. Hiervoor zijn allerlei financiële gegevens nodig over inkomen en lasten.

7. Indexering

Mocht een alimentatie worden vastgesteld, dan zal deze jaarlijks worden geïndexeerd.

8. Levensverzekering op leven alimentatieplichtige

De alimentatie eindigt bij het overlijden van de alimentatieplichtige. Als je voor je levensonderhoud voor het grootste deel van de alimentatie afhankelijk bent kan dit grote gevolgen hebben.

9. Hoe kan ik de kinderalimentatie berekenen?

Kinderalimentatie wordt berekend volgens richtlijnen op basis van behoefte, draagkracht.

10. Behoefte partneralimentatie

De behoefte van een partner (wat die persoon nodig heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien) is in de huidige regelgeving onder meer afhankelijk van het welstandsniveau tijdens het huwelijk

Onderstaand de linkjes naar meer informatie