Heb je vragen? neem gerust contact met mij op. Ik help je graag verder
CONTACT

Page content

Scheiding van tafel en bed

Deze wijze van scheiden wordt meestal om religieuze overwegingen toegepast. Toen er in de wet nog een samenwoningsplicht voor gehuwden bestond werd de scheiding van tafel en bed vaker aangevraagd.Maar het gebeurt steeds vaker om financiële en fiscale redenen.

rechtsgevolgen van Scheiding van tafel en bed

Formeel heeft de ‘scheiding van tafel en bed’ de rechtsgevolgen van de echtscheiding maar zonder echt te scheiden. Dus, zoals bij een echtscheiding, komt er een einde aan de huwelijksgoederengemeenschap, is er een alimentatieverplichting, moet de boedel worden verdeeld en het ouderdomspensioen. Als jullie minderjarige kinderen hebben, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Ook zal een convenant moeten worden opgesteld, waarin de financiele afspraken duidelijk worden vastgelegd. Een scheiding van tafel en bed moet dan ook middels een procedure bij de rechtbank worden aangevraagd, net als bij een gewone echtscheiding. Wanneer de scheiding van tafel en bed ongedaan gemaakt wordt herleeft het huwelijk alsof er geen onderbreking is geweest. Wanneer je binnen een bepaalde tijd alsnog echt wilt scheiden dan dient dit op gezamenlijk verzoek te gebeuren. Pas na een periode van drie jaar kan je dan op eenzijdig verzoek scheiden.

Wanneer de scheiding van tafel en bed ongedaan gemaakt wordt herleeft het huwelijk alsof er geen onderbreking is geweest

Financiële en fiscale redenen

  • Door een scheiding van tafel en bed komt een eind aan het fiscaal partnerschap. Dat kan behoorlijke fiscale voordelen opleveren, terwijl jullie toch getrouwd blijven. Bijvoorbeeld wat betreft de heffingskortingen, zoals de alleenstaande ouderkorting.
  • Zonder fiscale gevolgen kunnen pensioenrechten en ‘op naam staande’ lijfrente polissen worden verdeeld.
  • Een overwaarde in 1 van de woningen kan worden verdeeld door een extra hypotheek te nemen, waarvan de hypotheekrente aftrekbaar is, als de uitbetaling van de helft van die overwaarde niet op andere wijze beschikbaar is.
  • Je kan ook scheiden van tafel en bed, terwijl je blijft samenwonen. Bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat schulden die door één van jullie zal worden gemaakt (bijvoorbeeld omdat er een eigen bedrijf wordt opgestart) niet op de ander zijn te verhalen.

Door een scheiding van tafel en bed kom je financieel volkomen los van elkaar te staan.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken