Page content

De overlegscheiding

Bij de overlegscheiding heeft ieder een eigen advocaat. Deze advocaten hebben zich in een overeenkomst verplicht om in overleg tot de regelingen te komen. Het overleg vindt plaats in een team onder leiding van een coach en indien nodig een financiële deskundige. Het gehele team, beide advocaten met de scheidende partners, de coach en eventueel de financieel deskundige, overleggen tezamen. Deze methode heeft veel weg van mediation met als voordeel dat ieder toch een eigen advocaat heeft. De coach begeleidt het emotionele proces.

Een nadeel van de overlegscheiding is dat er wel erg veel mensen aan tafel zitten. Het lijkt hierdoor een kostbare aangelegenheid. Uiteindelijk, juist door al die betrokkenen, kan sneller tot een goede en duurzame regeling worden gekomen. Hoewel deze vorm op het eerste gezicht duur lijkt worden deze kosten vaak terugverdiend door de snellere en duurzame regeling. In Nederland is deze manier van scheiden relatief nieuw. In Amerika is deze methode al meer gangbaar. Een collaborative advocaat vind je via de vereniging Overlegscheiding. Dit zijn allemaal advocaten die ook bij de vFAS zijn aangesloten.
Je kan kiezen voor de overlegscheiding als je grote behoefte hebt aan je eigen advocaat die ook bij het overleg aanwezig is. Dit is een uitkomst als je bang bent dat je ex-partner verbaal veel sterker is dan jij, of meer kennis heeft waardoor je in een gewone mediation ondergesneeuwd raakt. Ook kan een overlegscheiding meer aangewezen zijn dan een gewone mediation wanneer de emoties een constructief overleg te veel in de weg staan. Het geven van de nodige juridische informatie, het bewaren en bewaken van de balans aan tafel en het telkens bijsturen van de emoties wordt dan te veel voor de mediator om in goede banen te leiden. Deze partners kunnen in een overlegscheiding vaak wel door het proces worden geloodst. De respectievelijke advocaten zorgen voor extra vertrouwen bij de partners. Dit geeft rust. De coach kan de emoties en het gesprek in goede banen leiden, gesteund door de ‘collaborative’ advocaten.

Procedure overlegscheiding

De procedure lijkt veel op die van mediation. Voorafgaand aan het overleg wordt de ‘overlegscheidingsovereenkomst’ getekend. Hierin staan de rechten en plichten van ieder lid van het team. Alle deelnemers ondertekenen die overeenkomst. Om de samenwerkingsverplichting meer gewicht te geven verbinden beide advocaten zich om enkel voor de partners op te treden in het collaborative proces. Mislukt het om in het kader van de overlegscheiding tot een regeling te komen dan verwijzen beide advocaten hun cliënten door naar een andere advocaat voor een procedure op eenzijdig verzoek.
Van de verschillende bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. Op basis van deze verslagen wordt het convenant opgesteld. Het convenant wordt aan het echtscheidingsverzoek gehecht. Ook bij een overlegscheiding hebben de kinderen van 12 jaar of ouder een hoorrecht zoals bij een procedure op tegenspraak. De echtscheiding is definitief als deze is ingeschreven in het huwelijksregister.

Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken