Overdrachtsbelasting bij scheiden, hoe zit dat?

Overdrachtsbelasting bij scheiden, hoe zit dat?

Wie een huis koopt of verkoopt, komt de term overdrachtsbelasting tegen. Het is een belasting die je betaalt als je een bestaande (vakantie)woning, winkel- of bedrijfspand koopt, of verkrijgt door schenking. 2% van de aankoopsom gaat naar de fiscus.

Ik ga scheiden. Hoe zit het met de overdrachtsbelasting?’

Maar hoe zit het als jij en je partner samen onroerend goed bezitten, jullie uit elkaar gaan en één van de twee het huis wil behouden? Ben je bij een scheiding verplicht om overdrachtsbelasting te betalen? Nee, niet altijd. Het ligt eraan op welke manier jullie samenwoonden. ‘Zonder ‘formele vastlegging van de relatie’ (een huwelijk of geregistreerd partnerschap) in ieder geval wel. Jullie hebben dan geen huwelijksgemeenschap te verdelen. Waren jullie getrouwd of hadden jullie een geregistreerd partnerschap? Dan kun je vrijgesteld zijn van het betalen van overdrachtsbelasting.

Huwelijk in gemeenschap van goederen

Wanneer een huwelijk in gemeenschap van goederen op de klippen loopt en jullie besluiten te scheiden, dan hoeft niemand overdrachtsbelasting te betalen. Wie van de twee het huis aanhoudt, is dan niet van belang.

Huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, staat het huis op naam van je partner maar wil jij er blijven wonen? Dan moet je overdrachtsbelasting betalen. Er zijn echter andere mogelijkheden. De ene is de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wbr), de andere het op tijd opheffen van de huwelijkse voorwaarden.

Artikel 15 lid 1 g Wbr

In artikel 15 lid 1 g Wbr staat dat, wanneer het verschil in eigendomsverhouding tussen de partners niet groter was dan 40-60%, jullie geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor jullie gezamenlijke hoofdverblijf. Mits de verdeling van het eigendom niet meer uiteenloopt dan 40-60%, kunnen jullie ieder pand dat jullie samen bezitten vrijgesteld overdragen.

Opheffen huwelijkse voorwaarden

De laatste mogelijkheid is het gedeeltelijk opheffen van de huwelijkse voorwaarden. Stel: jullie zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd en zien op tijd aankomen dat het huwelijk ten einde loopt. Het huis is jouw eigendom, maar jullie zijn eruit dat je partner na de scheiding in het huis blijft wonen. In dit geval is het een tip om vóór de scheiding (of eigenlijk al voordat één van jullie het huis uit gaat) je partner mede-eigenaar te maken. Daarvoor moet je langs de notaris en dat kost wel wat, maar dat is meestal minder dan het bedrag dat je partner anders aan overdrachtsbelasting moet betalen. De eigendomsverdeling die jullie maken moet uiteraard binnen 40-60% liggen.

Reactie plaatsen