De bemiddelingsovereenkomst

Wat is een bemiddelingsovereenkomst?

Een bemiddelingsovereenkomst is een contract dat wordt ondertekend wanneer partijen kiezen voor mediation. Zowel de scheidende partijen als de mediator tekenen het. In deze overeenkomst liggen ieders rechten en plichten vast.

Wat staat er in een bemiddelingsovereenkomst?

In zo'n document staan afspraken om vrij en open te kunnen overeggen. Alleen onder die voorwaarde kunnen beide partijen het achterste van hun tong laten zien. Daarom staat in het document dat alles wat tijdens het proces wordt verteld en gedeeld, vertrouwelijk wordt behandeld. Ook de verslagen zijn vertrouwelijk.

Wat staat er in de overeenkomst over de mediator?

In de overeenkomst kan bijvoorbeeld het volgende staan over de rol van de mediator:

  • De mediator geeft juridische informatie.
  • Hij geeft verschillende mogelijkheden. Op basis daarvan kunnen de ex-partners de keuzes maken die voor hun situatie het meest passend zijn.
  • De bemiddelaar heeft oog voor de emoties die bij een scheiding horen. Hij maakt deze bespreekbaar of reikt andere oplossingen aan.
  • De mediator maakt bemiddelingsverslagen op.
  • Daarnaast schrijft hij het echtscheidingsconvenant.
  • Na de scheiding licht hij de pensioenfondsen in.

De mediator is neutraal. Als de mediation mislukt, kan de mediator daarna niet meer voor één van de partijen blijven werken. Daardoor zou zijn onpartijdigheid namelijk in het geding komen.

Wat staat er in de overeenkomst over de partijen?

Over de rol van de scheidende partijen zou dit bijvoorbeeld dit in de overeenkomst kunnen staan:

  • De partijen gaan respectvol met elkaar (en met de bemiddelaar) om.
  • Geen van beide zal onjuistheden vertellen.
  • De ex-partners stellen zich welwillend op (ze zullen dus luisteren naar elkaar).
  • Ze zijn zich ervan bewust dat een convenant niet tot stand komt zonder soms water bij de wijn te doen.

Kan een mediator de overeenkomst opzeggen?

Ja, dat kan. Uiteraard gebeurt dat als één van de partijen geen heil meer in de bemiddeling ziet. Maar andersom kan ook: als de mediator geen kans ziet om er met deze partijen binnen een redelijke termijn uit te komen. Of wanneer hij vindt dat voorstellen die de partijen doen en waarvan ze niet willen afwijken, onredelijk of onwettig zijn.

Wat gebeurt er nadat de bemiddelingsovereenkomst getekend is?

Dan gaat de mediation van start. Als dat goed verloopt en het einde komt in zicht, dan stelt de bemiddelaar een voorlopig convenant op. Dat mogen de scheidende partijen laten checken door een onpartijdige derde. Als beide ex-partners het eens zijn met het concept, stelt de mediator de definitieve versie op. Daarover lees je meer in het blog over het convenant.

Reactie plaatsen