Akte van berusting, wat is dat?

Akte van berusting, wat is dat?

De akte van berusting is een niet-verplicht onderdeel van de scheidingsprocedure dat het verloop van dit proces met 6 weken kan versnellen. Het sneller verlopen van de procedure geldt alleen als beide partijen een akte van berusting ondertekenen. Daarmee geven ze aan dat ze beiden geen beroep tegen de uitspraak van de rechter willen instellen.

Definitief voor de wet van je partner scheiden, gaat via de rechter. Je advocaat doet een aanvraag tot echtscheiding bij de rechter. Die kijkt vervolgens naar de gemaakte afspraken en besluit of de echtscheiding wettelijk gezien correct is. Als dat zo is, dan geeft de rechter jullie toestemming tot scheiden via de zogenaamde echtscheidingsbeschikking. Deze beschikking is nog geen definitieve scheiding.

Twee aktes van berusting: beroepstermijn vervalt

Na de uitspraak van de rechter, gaat er in principe een beroepstermijn van 6 weken van start. In die periode mag je beroep instellen tegen de uitspraak. Ben je het niet eens met de echtscheiding? Dan maak je dat in deze periode van 6 weken kenbaar aan de rechtbank.

Vaak zijn beide partijen het juist wel eens met de uitspraak en levert de beroepstermijn alleen maar onnodige vertraging op. In dit geval biedt de akte van berusting uitkomst. Wanneer beide partijen hun eigen akte ondertekenen, geven ze daarmee aan dat ze allebei van een hoger beroep afzien. Daarmee wordt het nog langer afwachten van de beroepstermijn overbodig.

De rechtbank maakt na ontvangst van 2 aktes van berusting een aantekening van goedkeuring ervan op de echtscheidingsbeschikking. Deze kan daarna dan samen met aktes van berusting meteen door naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zodra de ambtenaar zowel de echtscheidingsbeschikking als beide akten van berusting gewaarmerkt en ondertekend in bezit heeft, zal die de echtscheiding inschrijven in het register van de gemeente. Na inschrijving in dit register is de scheiding pas definitief.

Een akte van berusting: beroepstermijn blijft staan

Wanneer jij het wel eens bent met de uitspraak en de daarbij behorende echtscheidingsbeschikking van de rechter, maar je (toekomstige) ex-partner niet, dan zal de laatste waarschijnlijk geen akte van berusting willen ondertekenen. In dit geval blijft de beroepstermijn van 6 weken gelden.

Wanneer je (toekomstige) ex-partner in die periode geen hoger beroep instelt, dan gaat de echtscheidingsbeschikking na het aflopen van de beroepstermijn alsnog naar de ambtenaar van de burgerlijke stand voor inschrijving in het register van de gemeente. Ook in dit geval is de scheiding dan definitief. Het heeft alleen 6 weken langer geduurd dan wanneer jullie beiden een akte van berusting ondertekend zouden hebben.

Geen akte van berusting na echtscheidingsbeschikking?

Na de uitspraak en echtscheidingsbeschikking van de rechter zijn er op het gebied van aktes van berusting de volgende mogelijkheden:

 • Beide partijen ondertekenen een akte van berusting

 • Hiermee geven jullie beiden aan geen beroep aan te willen tekenen. De beroepstermijn vervalt en de echtscheidingsprocedure verloopt sneller.

  1. Eén van de twee partijen ondertekent een akte van berusting, de andere partij niet. Maar deze stelt ook geen hoger beroep in

 • Hierbij blijft de mogelijkheid tot beroep open staan. De beroepstermijn moet worden afgewacht. Als je (toekomstige) ex partner toch geen beroep aantekent, dan kan na 6 weken de scheiding alsnog definitief gemaakt worden bij de gemeente.

  1. Eén van de twee partijen ondertekent een akte van berusting, de andere partij gaat in beroep

 • Nu gaat de procedure een geheel nieuwe fase in en zal de rechter de zaak opnieuw bekijken.

  1. Geen van beide partijen ondertekent een akte van berusting, maar gaan ook geen van beiden in hoger beroep

 • De rechtbank wacht de beroepstermijn van 6 weken af en daarna gaat de gewaarmerkte en ondertekende echtscheidingsbeschikking alsnog naar de ambtenaar van de burgerlijke stand voor definitieve inschrijving in het register.
Reactie plaatsen