Raad voor de Kinderbescherming

Vaak kunnen ouders samen afspraken maken over hoe zij de verzorging van hun kinderen na de scheiding willen regelen. Maar soms lukt dat niet en moet een rechter beslissen wat het beste is. Dan is het tijd om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen.

Wat is de Raad voor de Kinderbescherming?

De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die opkomt voor de rechten van het kind. Wanneer zij advies uit moeten brengen, stellen zij altijd het belang van het kind voorop.

Wanneer komt de Raad voor de Kinderbescherming in beeld?

Kunnen jullie het samen niet eens worden over bijvoorbeeld de zorgregeling, dan moet de rechter beslissen wat het beste is voor het kind. In sommige gevallen zal hij de ouders vragen nogmaals met de mediator of advocaat te proberen tot een oplossing te komen. Maar hij kan in lastige zaken ook de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.

Wat doet de Raad voor de Kinderbescherming dan?

In moeilijke zaken kan de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming adviseren dat een zogenaamd ‘raadsrapport’ nodig is om een goed advies te kunnen geven over de invulling van de zorgregeling. De rechtzaak zal in dat geval worden aangehouden om het rapport op te stellen.

Voor het opstellen van het raadsrapport is een onderzoek nodig waarbij de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming spreekt met de ouders, de kinderen en mensen die het gezin goed kennen. Wanneer hij niet met de kinderen kan spreken, bijvoorbeeld in het geval van baby’s, zal hij de kinderen op zijn minst willen zien. De gesprekken kunnen op een kantoor van de Raad voor de Kinderbescherming plaatsvinden, maar ook bij de ouders thuis.

In zijn rapport beschrijft hij vervolgens wat hij zag en hoorde en welk advies hij uit wil brengen.

Indien nodig wordt er een nieuwe mondelinge behandeling bij de rechter gepland om de adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming te bespreken. De rechter neemt aan het einde van de rechtszitting een besluit, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg en waar het kind woont. Tegen deze beslissing kun je in beroep gaan.

Probeer samen tot een oplossing te komen

Een conflictscheiding is nooit goed voor je kinderen. Probeer daarom de gang naar de rechter te voorkomen. Bijvoorbeeld door de hulp van een goede mediator of advocaat in te schakelen. Dat is voor alle partijen beter.

Reactie plaatsen