Page content

Raad voor de Kinderbescherming

De raad voor de kinderbescherming is een overheidsinstantie die de rechter kan adviseren over de zorgregeling. In moeilijke zaken kan de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming adviseren dat een zogenaamd ‘raadsrapport’ opgesteld dient te worden om over de invulling van de zorgregeling te kunnen adviseren. De zaak zal in dat geval worden aangehouden om het rapport op te stellen. Indien nodig wordt er een nieuwe mondelinge behandeling gepland om de adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming te bespreken.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken