Co-ouderschap, wat is dat​?

Co-ouders zijn ouders die een vrijwel gelijkwaardige verdeling in de verantwoordelijkheid en zorg voor de kinderen hebben. Vroeger kwam binnen een huwelijk die zorg veelal op de schouders van de vrouw terecht.

Voor jongere generaties is het steeds normaler dat beide ouders in gelijke mate voor de kinderen zorgen. En dat ook beiden een bijdrage leveren aan de kosten. Logisch dus dat ook na een echtscheiding steeds meer (ex-)koppels kiezen voor een gelijkwaardige verdeling van de verantwoordelijkheid voor de kinderen. In de vorm van co-ouderschap.

Ouderschapsplan opstellen bij co-ouderschap

In de Nederlandse wetgeving is een verplichting voor de zorg van minderjarige kinderen opgenomen. Op grond van de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ is het voor ouders die uit elkaar gaan verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Voorwaarde is wel dat ze  gezamenlijk het gezag over de minderjarige kinderen hebben.

In een ouderschapsplan beschrijf je minimaal hoe je de volgende zaken die betrekking hebben op de kinderen na de scheiding tussen jou en je ex regelt:

  • Verdeling zorg- en opvoedtaken, met ook het wonen daarbij.
  • Werking van de omgangsregeling voor beide partijen.
  • Communicatiewijze over belangrijke zaken en de wensen van de kinderen.
  • Verdeling van de kosten (o.a. school en hobby’s).
  • Eventuele alimentatie.

Co-ouderschap en alimentatie

Wanneer je kiest voor een vorm van co-ouderschap, dan gaat de wet ervan uit dat jullie de zorgtaken en de verdeling van de kosten voor de kinderen gelijkwaardig over twee partners verdelen.

Alimentatie is bij co-ouderschap dan ook niet verplicht. Je draait in theorie beiden op voor de kosten. Toch is het in praktijk vaak zo dat jij bijvoorbeeld meer of juist minder inkomsten hebt dan je ex. In dat geval is een extra bijdrage aan de kosten van de meestverdienende partij via alimentatie wel wenselijk. Regel dit altijd goed in het ouderschapsplan.

Een goede optie voor behoud van overzicht in de financiën is het openen van een gezamenlijke rekening voor het dekken van alle basiskosten van de kinderen.

Ouderschapsplan verplicht, ook bij co-ouderschap

In veel gevallen lukt het maken van onderlinge afspraken over het co-ouderschap tussen beide partijen zonder tussenkomst van een advocaat prima. Toch is advies vragen over wat er wel en niet in moet staan raadzaam.

Want een goed en compleet opgesteld ouderschapsplan bespaart je later veel onderling gedoe. En: weet dat het opstellen van een ouderschapsplan wettelijk verplicht is. Zonder plan stelt de rechter geen echtscheidingsbeschikking op.

Dienen jij en je (toekomstige) ex-partner geen plan in bij de rechter? Dan kan de rechter uiteindelijk zelf een standaardplan opstellen. Voorkom dit en regel de zaken zoals het voor jou, je ex en vooral voor je kinderen het beste is.

Co-ouderschap regelen via mediator

Soms verloopt de communicatie tussen de scheidende partijen dusdanig moeizaam dat inschakelen van een mediator of advocaat de beste manier is voor het opstellen van een goed plan. Een deskundige weet ook veel beter dan jijzelf wat je allemaal wel en niet moet regelen. Zoveel mogelijk vastleggen en door de rechter laten bekrachtigen heeft altijd de voorkeur. Dit voorkomt later onenigheid.

Wil je later toch iets wijzigen? Doe dat dan altijd in overleg met je ex. Of wend je weer tot een mediator.

Voorbeeld ouderschapsplan

Benieuwd hoe een ouderschapsplan eruitziet? Bekijk dan hier een voorbeeld.

Reactie plaatsen