Erkennen van een kind

Erkennen van een kind

Wanneer een kind niet binnen een huwelijk wordt geboren, staat alleen het moederschap volgens de wet vast. Om ook het vaderschap vast te laten stellen, moet de vader het kind erkennen. Pas na de erkenning is de vader ook juridisch de vader.

Wanneer kun je je kind erkennen?

Dit kan tijdens de zwangerschap (erkenning van de ongeboren vrucht), bij aangifte van de geboorte of op een later moment.

Hoe erken je je kind?

Hoe kan ik mijn kind erkennen, vragen sommige vaders zich af. Als de vader het kind erkent tijdens de zwangerschap of bij de aangifte van de geboorte, maar de (aanstaande) moeder komt niet mee, dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven. Als de moeder aanwezig is of toestemming geeft, dan is de erkenning heel snel en eenvoudig geregeld.

Waar erken je je kind?

In het geval van erkenning bij de aangifte van de geboorte, kan de vader het kind erkennen op het gemeentehuis van de gemeente waar het kind is geboren. Erkenning tijdens de zwangerschap of erkenning op een later moment kan op het gemeentehuis van iedere gemeente in Nederland.

Kind erkennen op een later moment

Je kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heb je schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Wanneer de moeder geen toestemming geeft voor erkennen

Als de moeder (of het kind dat ouder is dan 12 jaar) geen toestemming geeft voor de erkenning dan moet de vader aan de rechter vervangende toestemming vragen. Hierbij moet de vader zich door een advocaat laten bijstaan. Als de moeder zich wil verweren, kan zij zich ook door een advocaat laten bijstaan.

De toestemming wordt alleen geweigerd als de erkenning de ongestoorde verhouding tussen moeder of kind schaadt of als de erkenning in strijd is met de gezonde, emotionele ontwikkeling van het kind.

Reactie plaatsen