Page content

Erkennen

Erkennen

Wanneer een kind buiten het huwelijk wordt geboren staat alleen het moederschap van rechtswege vast. Om ook het vaderschap vast te laten stellen moet hij het kind erkennen. Als de moeder hiervoor toestemming geeft dan is dit zo geregeld op het gemeentehuis van de gemeente waar het kind geboren is. Pas na de erkenning is de vader ook juridisch de vader.

Vervangende toestemming erkennen

Als moeder (of het kind dat ouder is dan 12 jaar) geen toestemming geeft voor de erkenning dan moet de vader aan de rechter vervangende toestemming vragen. Hierbij moet vader zich door een advocaat laten bijstaan. Als moeder zich wil verweren dan kan zij zich ook door een advocaat laten bijstaan. De toestemming wordt alleen geweigerd als de erkenning de ongestoorde verhouding tussen moeder of kind zou schaden of als de erkenning in strijd is met de gezonde emotionele ontwikkeling van het kind.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken