Hoofdverblijf

Het hoofdverblijf van kinderen is volgens de wet de woonplaats van de ouders met gezag.
Wanneer de ouders niet meer op hetzelfde adres wonen, moeten zij beslissen waar het kind hoofdverblijf heeft. Dit is dus ook de plaats waar het kind ingeschreven zal zijn.
Als het kind of de kinderen binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren, hebben de ouders automatisch samen het ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij belangrijke beslissingen ten aanzien van de kinderen, bijvoorbeeld over een medische behandeling of een schoolkeuze, samen moeten nemen.

Na een scheiding verandert er in principe niets aan het ouderlijk gezag. Tenzij het in het belang van het kind is om er iets aan te wijzigen. Er moet dan heel veel aan de hand zijn; meer dan alleen een verslechterde relatie bij een scheiding. Alleen een rechter kan deze beslissing nemen.De ouder bij wie het kind is ingeschreven, ontvangt de kinderbijslag. Ook kan de ouder aanspraak maken op fiscale voordelen die er zijn voor de alleenstaande ouder. Er zijn veel mogelijkheden voor alleenstaande ouders om extra financiële ondersteuning te krijgen.
Dat een kind bij een ouder staat ingeschreven, betekent niet dat de zorg feitelijk niet gelijk gedeeld kan zijn. Hierover worden nadere afspraken gemaakt door het vaststellen van een zorgregeling. In een zorgregeling staat onder andere bij welke ouder het kind staat ingeschreven, om de hoeveel tijd het kind bij de andere ouder is en hoe lang hij of zij daar dan blijft.
In verband met de financiële voordelen zie je in de praktijk ook wel dat bij een gedeelde zorg voor twee kinderen, één kind bij de ene ouder en één kind bij de andere ouder staat ingeschreven.
Reactie plaatsen