Page content

Fiscus en echtscheiding

De scheiding heeft fiscale gevolgen, bijvoorbeeld voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente en het fiscaal partnerschap. Ik raad scheidende partners eigenlijk altijd aan om de aangifte tijdens en direct na de scheiding te laten begeleiden door een belastingadviseur. Zo voorkom je dat je teveel betaalt. Van de vele fiscale gevolgen zal ik enkele veel voorkomende noemen.

Tip van de financiële coach

Vrijstellingen

In de Wet Erf- en Schenkbelasting is helaas geen bijzondere vrijstelling opgenomen voor een verkrijging tussen echtgenoten tenzij een van beiden overlijdt. In scheidingssituaties geldt dus in beginsel slechts de vrijstelling van ongeveer € 2.000,–. Afgezien van deze vrijstelling is iedere schenking dus belast.

Ik raad scheidende partners eigenlijk altijd aan om de aangifte naar de fiscus tijdens en direct na de scheiding over te laten aan een belastingadviseur

Fiscaal partnerschap

Je bent automatisch fiscaal partner als je getrouwd bent. Dat wordt anders als je niet meer samenwoont (en dus niet meer op het hetzelfde adres staat ingeschreven) èn het verzoek tot echtscheiding is ingediend. Dan ben je geen fiscaal partner meer. Als fiscaal partner kan je inkomen en aftrekposten samen fiscaal zo voordelig mogelijk verdelen. Het kan raadzaam zijn om hiermee bij het bepalen van het tijdstip voor het indienen van het echtscheidingsverzoek rekening te houden. Als je gebruik wilt maken van de belastingvoordelen (heffingskortingen) voor alleenstaande ouders dan moet je meer dan de helft van het jaar alleenstaande (dus geen fiscaal partner) zijn. Het echtscheidingsverzoek dient dan voor 1 juli te worden ingediend.

Hypotheekrenteaftrek tweejaarstermijn

Volgens de wet is alleen de hypotheekrente van de eigen woning die je bewoont aftrekbaar. Als je de woning verlaat terwijl je hiervoor nog de hypotheekrente betaalt maar je ex-partner bewoont de woning, mag je de hypotheekrente dan nog aftrekken? Ja, dat mag nog voor een periode van 2 jaar. En mag je dan de volledige hypotheekrente aftrekken? Nee, dat mag niet. Je mag alleen jouw helft van de hypotheekrente aftrekken. De andere helft wordt als een schuld van je ex-partner gezien. Als je dit deel van de hypotheekrente betaalt kan je dit niet als eigen woningschuld aftrekken. Wel eventueel als partneralimentatie. En als je zelf in het huis woont en de hypotheekrente betaalt, mag je dan het volledige bedrag aftrekken? Nee, dan geldt hetzelfde. Je mag de helft aftrekken als hypotheekrente en eventueel de andere helft als partneralimentatie. Als je voor de ander betaalde hypotheekrente aftrekt als partneralimentatie moet je dat wel goed met elkaar afspreken.
Na twee jaar mag je als vertrekker de (helft van de) rente van de hypotheek niet meer aftrekken. Het aandeel van de vertrekker in de onroerende zaak verschuift dan naar box 3.

Het is verstandig in onderling overleg, eventueel onder begeleiding van een belastingadviseur aangifte te doen. Dit is zeker het geval zolang er een gemeenschappelijke woning en hypotheek is.

Tips van de financiële coach

Partneralimentatie en fiscus

De kosten om alimentatie te verkrijgen (bijvoorbeeld advocaatkosten) zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De alimentatiegerechtigde kan deze kosten dus opvoeren om het belastbaar inkomen te verkleinen. De alimentatieplichtige heeft deze mogelijkheid niet.

Ondernemers

Ondernemers zouden altijd tijdig een accountant en een fiscalist moeten raadplegen bij een scheiding. Bij een scheiding worden vermogensrechten overgedragen. Overdracht is normaal gesproken door de belastingdienst belast. Bij een scheiding heeft de fiscus speciale regelingen getroffen waardoor overdracht soms ‘geruisloos’ kan geschieden. Hierover wil je als ondernemer of als partner van de ondernemer goed geïnformeerd worden. Niemand betaalt toch graag meer belasting dan strikt noodzakelijk.

Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken