Conversie bij scheiden, wat is dat?

Bij conversie van ouderdomspensioen bij scheiding zet je de standaardverevening (de wettelijke pensioenregeling) definitief om naar een verdeling die niet gebonden is aan de leeftijd of het in leven zijn van de ex-partner. De omzetting betekent een volledige breuk met de ex-partner op het gebied van de verdeling van de pensioenrechten.

Het deel van het ouderdomspensioen dat na verdeling toekomt aan de ex-partner (die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd) wordt, samen met het bijzonder nabestaandenpensioen, omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Beide ex-partners hebben na omzetting dus hun eigen ouderdomspensioen. Als ex-partner ontvang je het ouderdomspensioen wanneer je zélf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Je bent niet afhankelijk van de pensioengerechtigde leeftijd van de ander.

In het geval van standaardverevening krijg je het pensioendeel van de ander pas als deze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het maakt dan niet uit hoe oud je zelf bent.

Voordelen conversie bij scheiding

  • De pensioenband tussen ex-partners wordt definitief verbroken. Dat is een voordeel wanneer ex-partners niets meer met elkaar te maken willen hebben.
  • De uitkering van het ouderdomspensioen hangt niet samen met de leeftijd of het overlijden van de partner. Beide ex-partners zijn hierdoor niet afhankelijk van de pensioengerechtigde leeftijd van de ander. Wanneer de ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk ouder is dan de ander of door een andere reden grotere kans heeft om als eerste te overlijden, loopt de andere ex-partner het risico geen ouderdomspensioen meer te ontvangen. De conversie neemt dit risico weg.
  • De ex-partner kan de pensioenuitkering beter aansluiten op zijn of haar persoonlijke situatie en de financiële toekomst beter plannen. De situatie verandert immers niet, ook niet als de ex-partner overlijdt.

Nadelen conversie bij scheiding

  • De ex-partner ontvangt na het overlijden van de ander geen partneralimentatie of nabestaandenpensioen meer. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In de meeste situaties waarin men partneralimentatie ontvangt na een scheiding, is dit niet het geval. Dan raden we de omzetting af.
  • Beide ex-partners doen definitief afstand van de helft van hun ouderdomspensioen. Heb je pensioen opgebouwd en overlijdt je ex-partner eerder, dan heb je geen recht meer op je volledige ouderdomspensioen. Als de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk jonger is, dan is conversie dus een minder gebruikelijke keuze.

Wanneer is conversie bij een scheiding mogelijk?

Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap. Een andere voorwaarde is dat de ex-partner en de pensioenuitvoerder met het verzoek moeten instemmen. De omzetting is niet mogelijk bij scheiding van tafel en bed.

Conversie wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Reactie plaatsen