Uitspraak Hoge Raad in kinderalimentatie soap mbt KGB
12 oktober 2015 
1 min. leestijd

Uitspraak Hoge Raad in kinderalimentatie soap mbt KGB

Kindgebondenbudget aftrekken van kosten kinderen of niet

Een paar weken geleden schreef ik al over de onduidelijkheid die er is over de manier waarop de kinderalimentatie berekend moet worden. Niet alleen de ouders maar ook de deskundigen wisten het niet meer en hanteerden verschillende werkwijzen. De vraag was “moet het kindgebondenbudget (KGB) van de kosten van de kinderen, worden afgetrokken of niet?” De beantwoording van deze vraag maakt de uitkomsten van een kinderalimentatie nogal verschillend. 

Alleenstaande ouders

Zeker bij alleenstaande ouders met een laag inkomen (en dus hoog KGB) maakte dit een heel groot verschil. Door de aftrek van het KGB van de behoefte werd de alimentatie in deze zaken soms zelfs op nihil gesteld omdat er dan geen kinderkosten meer zouden resteren.

Oordeel Hoge Raad KGB

De Hoge Raad oordeelde op 9 oktober 2015 als volgt:

De alleenstaande ouderkop vervangt de (…) alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting. (…) deze tegemoetkoming beoogd twee doelen na te streven: aanvullende inkomensondersteuning van de alleenstaande ouder, overeenkomend met de doelstelling van de oude regelingen, en, als onderdeel van het kindgebonden budget, een tegemoetkoming in de kosten van kinderen.

(…) Het bestaan van de bedoelde regelingen laat voorts onverlet dat het aan de ouders is om in de behoefte van hun kind te voorzien.
De overheidsondersteuning is dan ook daarop gericht: met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is beoogd de verzorgende ouder, respectievelijk de verzorgende alleenstaande ouder, inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van zijn kind of kinderen te voorzien (…) Deze tegemoetkomingen verhogen dan ook de draagkracht van die ouder.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dienen te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Nu de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget dezelfde aard en strekking hebben, bestaat er geen grond om de gestelde vraag voor deze beide onderdelen van het kindgebonden budget verschillend te beantwoorden.

Conclusie

De conclusie is dat het KGB niet van de kinderkosten afgetrokken dient te worden. Wel wordt het KGB bij het inkomen van de verzorgende ouder opgeteld. Hierdoor krijgt die een iets groter aandeel  in de kinderkosten. Om de hoogte van de kinderalimentatie te kunnen bepalen worden de kinderkosten namelijk naar rato van draagkracht verdeeld.

Wetsvoorstel kinderalimentatie

Eindelijk helderheid, voorlopig dan. Nu is het wachten op het inwerkingtreden van het ingediende wetsvoorstel over de kinderbijdragen. Als dat het komende jaar rond komt dan verandert het allemaal weer. Al verwacht ik dat die verandering minder grote verschillen in de uitkomsten van de berekeningen teweeg zal brengen dan de discussie over het kindgebondenbudget. Wordt nog steeds vervolgd…

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen