Chaos in kinderalimentatie-land is zorgelijk
23 april 2015 
2 min. leestijd

Chaos in kinderalimentatie-land is zorgelijk

Werkgroep alimentatienormen

Er is sinds 1 januari 2015 een heuse chaos ontstaan in alimentatielandSinds 1 januari wordt de kinderalimentatie namelijk op een andere manier berekendHierover schreef ik al eerder in mijn column: welke 5 wetten wijzigen in 2015 (misschien)? Dit heeft te maken met de richtlijnen van groep van rechters die zich hebben verenigd in de Werkgroep Alimentatienormen. Aan die richtlijnen horen de andere rechters zich te houden in het belang van de rechtseenheid.

Kinderalimentatie: Nieuwe fiscale kindregelingen

Sinds 1 januari 20150 zijn er nieuwe belastingregels. De alleenstaande ouderkorting is komen te vervallen en het kindgebonden budget is in ruil hiervoor verhoogd met de alleenstaande-ouderkop. Wat adviseert nu de Werkgroep Alimentatienormen? De Werkgroep schrijft voor dat het kindgebonden budget vanaf 1 januari van de te berekenen behoefte van het kind afgetrokken dient te worden.

Een voorbeeld

Stel een kind heeft een alimentatiebehoefte van € 300,– per maandVoor 1 januari 2015 diende deze behoefte te worden verdeeld over de vader en de moederSinds 1 januari 2015 is dat anders. De behoefte van € 300,–  dient eerst te worden verminderd met het door de verzorgende ouder te ontvangen kindgebonden budget. Dit bedrag kan soms wel oplopen tot € 340,– per maand. Dit betekent dat er in sommige gevallen geen behoefte overblijft om te verdelen over de alimentatieplichtige ouders. Het gehele voordeel verdwijnt dan in de portemonnee van de alimentatie betalende ouder.

Vele procedures

Massaal stappen alimentatie betalende ouders naar de Rechtbank om wijziging te vragen van de kinderbijdragenWaarom zou je immers ook te veel betalen. Dit levert een hoop stress en strijd op tussen ouders waarvan de kinderen de dupe worden.

Onenigheid over richtlijn werkgroep kinderalimentatie

Om de chaos compleet te maken zijn niet alle rechtbanken het eens met de richtlijn van de Werkgroep. De rechtbank Den Haag wijkt af van de richtlijn en geeft hiervoor de volgende motivering:

“De rechtbank leidt uit de wetsgeschiedenis van de Wet hervorming kindregelingen af dat het in de bedoeling van de wetgever ligt dat de alleenstaande-ouderkop ten goede komt aan de alleenstaande primair verzorgende ouder (zie bijvoorbeeld Kamerstukken 33716, nr. 3, blz. 8). De hiervoor vermelde aanbeveling van de expertgroep heeft in het onderhavige geval echter tot gevolg dat de vrouw als alimentatiegerechtigde ouder er minder dan de wetgever bedoeld heeft op vooruit gaatomdat zij minder kinderalimentatie ontvangt. De man zou daarentegen minder behoeven te betalenterwijl hij wel over draagkracht beschikt om meer bij te dragen aan de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen. De rechtbank volgt de aanbeveling voor zover die ziet op de alleenstaande-ouderkop daarom niet, en brengt – anders dan de aanbeveling – bij het berekenen van de kinderalimentatie het bedrag van de alleenstaande-ouderkop niet in mindering op het gevonden tabelbedrag eigen aandeel kosten van kinderen.”

Haagse lijn

De Haagse lijn wordt voorlopig alleen door de rechtbank Haarlem gevolgd. De andere rechtbanken en hoven volgen voorlopig de richtlijn en wachten op helderheid van de Hoge Raad of de wetgever.

Nieuwe wet kinderalimentatie

Die nieuwe wet Kinderalimentatie is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. En als helder is wat die wet brengt kunnen alle ouders weer naar de rechter om de alimentatie weer bij te laten stellen.

Tip: Hoe maak ik alimentatitie afspraken zonder afhankelijk te zijn van de wetgever of rechter?

Als ouders kan je natuurlijk ook zelf berekenen wat je kind kost en hiervoor een redelijke kinderalimentatie verdeling maken. Zonder dat je je druk maakt over de jaarlijks veranderende richtlijnen, de wetgeving en de rechtspraak hierover. Leg hierbij vast dat je bewust hiervan afwijkt. Dat je zelf in redelijkheid de bijdrage hebt bepaaldgewoon zoals je ook deed toen je nog bij elkaar was. Met gezond verstand kom je een heel eind.

Wat denken jullie?

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen