Alles over kinderalimentatie
06 april 2018 
3 min. leestijd

Alles over kinderalimentatie

Houd er altijd rekening mee dat bepaalde zaken zoals alimentatiebedragen, regels en wetten periodiek gewijzigd kunnen worden. Voor de meeste actuele stand van zaken neem je bij voorkeur contact met mij op.

Ga je scheiden? Dan kan het zo zijn dat je straks alimentatie ontvangt, of moet betalen. Bij alimentatie maken we onderscheid tussen tussen partneralimentatie en kinderalimentatie. Een tijdje geleden vertelde ik je in een van mijn blogs al alles over partneralimentatie. In dit blog vertel ik je alles over kinderalimentatie.

Inhoud

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is het bedrag dat de ene ouder na een scheiding aan de andere ouder betaalt als bijdrage in de kosten voor verzorging en opvoeding van het kind, of de kinderen.

Als ouder ben je volgens de wet namelijk verplicht te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van je kinderen. Dit geldt niet alleen als je bent getrouwd, maar ook als je bent gescheiden. Na de scheiding moeten jullie daarom naar draagkracht bijdragen aan de financiële verzorging van jullie kind(eren). En aangezien in de meeste huwelijken de draagkracht van de partners uiteen loopt, moet bij een scheiding vrijwel altijd één van de ouders kinderalimentatie aan de andere ouder betalen.

De afspraken over kinderalimentatie moeten jullie opnemen in het ouderschapsplan. De rechter beoordeelt die afspraken en stelt ze bij als dat nodig is. Lukt het jullie niet om samen afspraken te maken? Dan stelt de rechter zelf de hoogte van de kinderalimentatie vast.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

De hoogte van de kinderalimentatie wordt gebaseerd op de financiële behoefte van jullie kind(eren). Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van het kind, het aantal kinderen in het gezin en de levensstandaard tijdens het huwelijk. Daarnaast wordt jullie beider draagkracht vergeleken.

Deze alimentatieberekening worden gebaseerd op richtlijnen, de zogenaamde Tremanormen. Dit zijn normen die rechters onderling hebben vastgesteld. Je vindt de Tremanormen op de website van de Rechtspraak.

Hoe lang betaal je kinderalimentatie?

Je betaalt in principe kinderalimentatie tot je kind 21 jaar oud is. Vanaf hun 18e verjaardag mogen kinderen de kinderalimentatie rechtstreeks op hun rekening ontvangen. Als zij voor hun 18e verjaardag uit huis gaan hebben zij dat recht ook, maar dan moeten jullie daar wel allebei mee akkoord gaan.

Tussen hun 18e en 21e jaar hebben kinderen dus nog steeds recht op kinderalimentatie, tenzij zij zelf een betaalde baan hebben of studiefinanciering ontvangen. Dat kan een reden zijn om het bedrag van de kinderalimentatie te wijzigen.

Moet je ook kinderalimentatie betalen bij co-ouderschap?

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Het antwoord op de vraag of kinderalimentatie betaald moet worden hangt namelijk af van de draagkracht van de ouders, niet van de hoeveelheid tijd die ouders met hun kinderen doorbrengen.  Het uitgangspunt bij co-ouderschap is dat in beide huishoudens de situatie ongeveer gelijk moet zijn. Ook in het geval van co-ouderschap zal je dus een draagkrachtberekening moeten laten uitvoeren.

Bij co-ouderschap moet de kinderbijslag worden verdeeld. Een eventueel kindgebonden budget kan wel maar aan één ouder worden uitgekeerd. Het ligt voor de hand dat dit de ouder met het laagste inkomen is.

Een uitkering aanvragen na een scheiding

Ik zie vaak dat ouders bij co-ouderschap een zogenaamde ‘kindrekening’ openen. Op deze rekening, waar beide ouders toegang toe hebben, wordt dan de kinderbijslag en kinderalimentatie gestort. De kosten van de kinderen worden vervolgens van deze kindrekening betaald. Nadeel hiervan is dat de kosten voor dagelijkse boodschappen, huur of hypotheek, gas, water en licht hierin niet worden meegenomen, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten.

Wanneer kan je de kinderalimentatie wijzigen?

Je kunt de rechtbank op elk moment vragen het bedrag van de kinderalimentatie te wijzigen. Dat kan als de oorspronkelijke beslissing van de rechtbank was gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, of als jullie omstandigheden zijn gewijzigd. Denk bij dit laatste niet alleen aan het krijgen of verliezen van een baan, maar bijvoorbeeld ook aan een wijziging van de omgangsregeling, waardoor kinderbijslag en/of kindgebonden budget aan de andere ouder moeten worden uitbetaald. Of aan de situatie waarin een kind op zichzelf is gaan wonen.

Laat bij grote wijzigingen in jullie (financiële) omstandigheden dus altijd de kinderalimentatie opnieuw berekenen.

Alimentatie indexering

Omdat de kosten voor het levensonderhoud elk jaar stijgen wordt het bedrag voor de kinderalimentatie ook elk jaar aangepast. Dit noemen we alimentatie indexering. De Minister van Justitie stelt ieder jaar in november het indexeringspercentage vast. De verhoging van het alimentatiebedrag gaat dan in op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Kinderalimentatie berekenen

Vragen of een berekening laten maken?

Heb je vragen over jouw situatie? Of is er iets veranderd in jouw situatie en wil je een nieuwe berekening laten maken? Neem dan contact met mij op, of stel je vraag hieronder. Ik help je graag verder.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen