Alimentatie en Tremanormen: wat zijn Tremanormen eigenlijk?
28 juni 2019 
2 min. leestijd

Alimentatie en Tremanormen: wat zijn Tremanormen eigenlijk?

Als je wilt gaan scheiden, of net in scheiding ligt, zal je er vast wel eens van hebben gehoord: Tremanormen. Meestal in verband met alimentatie. Maar wat zijn Tremanormen eigenlijk? Hoe zijn ze tot stand gekomen en waarvoor worden ze precies gebruikt? In dit blog leg ik het je graag uit.

Wat zijn Tremanormen?

Tremanormen zijn richtlijnen die je kunt gebruiken bij het berekenen van de hoogte van de partneralimentatie en kinderalimentatie. Ze zijn ontwikkeld door rechters zelf, de werkgroep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om precies te zijn.

Het doel van de Tremanormen is om ervoor te zorgen dat overal in het land op dezelfde manier alimentatie wordt berekend. Dit zorgt voor rechtszekerheid, voorspelbaarheid, rechtsgelijkheid en (dus) een grotere acceptatie.

De Tremanormen zijn in 1979 ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd, in het rapport Alimentatienormen. Van tijd tot tijd worden ze herzien. Het laatste rapport dateert uit 2019.

In de normen staan twee begrippen centraal: draagkracht en behoefte.

Draagkracht

In de Tremanormen wordt rekening gehouden met de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen: de alimentatieplichtige. Daarbij wordt er gekeken naar het inkomen van de alimentatieplichtige en hoeveel hij of zij kan missen als de kosten van het levensonderhoud daarop in mindering zijn gebracht.

Behoefte

Daarnaast wordt er in de Tremanormen rekening gehouden met de alimentatiebehoefte van degene die recht heeft op alimentatie: de ex-partner en de eventuele kinderen. Daarbij is de hoofdregel dat als er geen behoefte is, er ook geen recht op alimentatie is. De omvang van de behoefte hangt in de praktijk altijd af van de individuele omstandigheden. Zo wordt er voor partneralimentatie onder meer gekeken naar de levensstandaard tijdens het huwelijk, de kosten én het vermogen van beide ex-partners en de eigen verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde.

Voor kinderalimentatie is voor het bepalen van de behoefte van de kinderen in samenwerking met het NIBUD een speciaal systeem ontwikkeld. Dit systeem houdt onder meer rekening met het inkomen, toeslagen, het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en eventuele bijzondere kosten (bijvoorbeeld in verband met een topsport of een ziekte of handicap).

Aan de hand van deze twee maatstaven kan de hoogte van de alimentatie worden berekend, waarbij het laagste van de twee bedragen altijd het maximum alimentatiebedrag is. Kinderalimentatie krijgt daarbij overigens altijd voorrang op partneralimentatie.

Tremanormen helder uitgelegd

Mag je afwijken van de Tremanormen?

De Tremanormen zijn zogenaamde richtlijnen, geen officiële wet. Dat betekent dat jullie er in onderling overleg van mogen afwijken. Heel soms wijken rechters er zelf ook van af.

Partneralimentatie

Bij partneralimentatie mag je altijd afwijken van de Tremanormen. Zo kan je in overleg helemaal afzien van alimentatie of afspreken dat de alimentatieplichtige de alimentatie afkoopt of uitruilt tegen iets anders. Behalve in het geval dat jullie afzien van partneralimentatie zullen de normen meestal wel als basis voor de berekening van een oplossing worden gebruikt.

Kinderalimentatie

Ook bij kinderalimentatie mag je afwijken van de Tremanormen, maar niet in alle gevallen. Zo mag je wel meer kinderalimentatie afspreken, maar nooit minder.

Vragen over tremanormen?

Heb je hier vragen over? Wil je dat ik een alimentatieberekening voor je maak? Of heb je andere vragen over partner- of kinderalimentatie? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen