Ouderschapsverlof & kinderalimentatie: zo zit het
28 januari 2019 
2 min. leestijd

Ouderschapsverlof & kinderalimentatie: zo zit het

Als je gaat scheiden, nemen jullie de afspraken over kinderalimentatie op in het ouderschapsplan. Komen jullie er samen niet uit? Dan stelt de rechter de hoogte van de kinderalimentatie vast. Maar na de scheiding kunnen je omstandigheden veranderen, waardoor je minder gaat verdienen. Als je ouderschapsverlof opneemt bijvoorbeeld. Kan je de kinderalimentatie dan (laten) aanpassen? In dit blog leg ik het je uit.

Kinderalimentatie

In een eerder blog vertelde ik je alles over kinderalimentatie. Zo lees je daar onder meer dat de hoogte van de kinderalimentatie wordt gebaseerd op de financiële behoefte van de kinderen en de draagkracht van beide ouders. En dat er ook bij co-ouderschap meestal kinderalimentatie moet worden betaald. Ook vertelde ik je dat je de rechter kunt vragen om de kinderalimentatie te wijzigen, op het moment dat de (financiële) omstandigheden wijzigen.

Hoe werkt ouderschapsverlof?

Ben je werknemer? Dan heb je recht op ouderschapsverlof. Je hebt voor elk kind recht op 26 keer het aantal uren dat je wekelijks werkt en mag het opnemen tot je kind 8 jaar wordt. Je mag binnen bepaalde grenzen zelf bepalen wanneer je het verlof opneemt. Hoeveel je opneemt en hoe je de uren verdeelt. In principe is het ouderschapsverlof onbetaald, tenzij in een cao of in je contract (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof is afgesproken.

De gevolgen van ouderschapsverlof voor kinderalimentatie

Omdat ouderschapsverlof (meestal) onbetaald is zal je dus minder gaan verdienen als je het opneemt. Kan je dan het bedrag van de kinderalimentatie laten wijzigen?

Het uitgangspunt bij inkomensverlies en kinderalimentatie is dat als er sprake is van verwijtbaar of voor herstel vatbaar inkomensverlies, bij de herberekening van de kinderalimentatie rekening wordt gehouden met een fictief (hoger) inkomen. Daarmee wordt voorkomen dat de alimentatieplichtige alleen maar minder gaat werken om onder de alimentatieplicht uit te komen.

Ouderschapsverlof

In een zaak die vorig jaar voor het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch diende stond de vraag centraal of er bij het opnemen van ouderschapsverlof sprake is van verwijtbaar of voor herstel vatbaar inkomensverlies. In deze zaak had de man namelijk twee dagen ouderschapsverlof per week opgenomen, om zo binnen het co-ouderschap meer tijd met zijn kinderen door te kunnen brengen. Als gevolg daarvan daalde zijn inkomen en wilde hij de kinderalimentatie naar beneden bijstellen. De vrouw wilde dat niet en stelde zich op het standpunt dat de man alleen co-ouderschap wilde om minder kinderalimentatie te hoeven betalen. En dus dat het inkomensverlies van haar ex-man verwijtbaar en voor herstel vatbaar was.

Het hof was het niet met de vrouw eens. Volgens het hof was niet gebleken dat de vader het ouderschapsverlof had opgenomen met een ander doel dan waarvoor het was bedoeld, namelijk om meer voor de kinderen te kunnen zorgen. Daarom kon het de vader niet worden verweten dat hij het verlof had opgenomen en kon van hem niet worden gevraagd meer te gaan werken om zijn oude inkomen weer terug te krijgen.

Conclusie: als jij ouderschapsverlof opneemt om meer bij je kinderen te kunnen zijn, kan je het alimentatiebedrag laten wijzigen.

Ouderschapsverlof voor kinderen uit een nieuwe relatie

Dit uitgangspunt geldt overigens niet altijd als je ouderschapsverlof opneemt voor kinderen die uit je nieuwe relatie zijn geboren. In dat geval moet je op het moment dat je een nieuw gezin vormt ook rekening houden met de onderhoudsverplichting tegenover je ex-partner. Dat volgt uit een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam.

Vragen over ouderschapsverlof en kinderalimentatie

Heb je hier vragen over? Of wil je jouw alimentatie laten (her)berekenen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen