Pensioen na scheiding: zo zit het
17 oktober 2018 
2 min. leestijd

Pensioen na scheiding: zo zit het

Als je gaat scheiden moet je veel regelen en verdelen. De zorg voor de kinderen, het huis, de spullen, de schulden en het spaargeld. Veel mensen denken dan niet aan hun pensioen na scheiding, omdat dat verder weg ligt in de tijd. Maar ook het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen moeten (of kunnen) jullie verdelen. In dit blog vertel ik je meer over hoe het zit met het pensioen na de scheiding.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiden

De verdeling van het pensioen na scheiding is geregeld in Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet geldt voor een scheiding (van tafel en bed) en de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Bij de beëindiging van samenwonen bestaat er alleen recht op pensioenverevening als dat is geregeld in het samenlevingscontract en/of als dat mag volgens het reglement van het pensioenfonds.

Het recht op houdt in dat beide ex-partners na de scheiding over en weer recht hebben op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Dat bedrag wordt pas verdeeld als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Maar dat moet bij de scheiding al wel geregeld worden. Overigens is verevening niet verplicht. Ex-partners kunnen er samen voor kiezen om andere afspraken te maken, bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Zo kunnen zij een andere verdeling afspreken of helemaal afstand doen van het recht op het deel van het pensioen van de ander.

Willen jullie wel verevenen? Dan moet je de scheiding met een speciaal formulier melden bij het pensioenfonds, binnen 2 jaar vanaf de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Het pensioenfonds maakt dan een berekening van wie waar recht op heeft en keert deze bedragen uit zodra jullie de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Melden jullie de scheiding niet binnen 2 jaar? Dan hebben jullie nog steeds recht op verevening, maar hoeft het pensioenfonds er niet meer aan mee te werken. Jullie moeten er dan rechtstreeks bij elkaar aanspraak op maken. In de praktijk komt dit helaas best vaak voor. Niet zelden blijkt dan dat de ex-partner niet meer aan de verevening mee wil werken. Ook is dan lang niet altijd duidelijk wie recht heeft op welk bedrag. Vaak zitten ex-partners dan jaren na de scheiding weer bij een advocaat.

Toekomstmuziek: automatische verdeling pensioen bij scheiden

Ik denk dat iedereen zich kan voorstellen dat deze regeling niet optimaal is. Hij werkt problemen in de hand en maakt ex-partners eigenlijk ook tot op late leeftijd afhankelijk van elkaar voor beslissingen over hun pensioen. Minister Koolmees van Sociale Zaken vindt dat ook. Hij bereidt op dit moment een wet voor waardoor het pensioen bij een scheiding straks automatisch wordt verdeeld.

Pensioen na scheiding wetsvoorstel automatische verdeling

Op grond van de nieuwe wet moeten pensioenfondsen straks na een melding van de Basisregistratie Personen automatisch overgaan tot verdeling van de pensioenrechten. Behalve als de ex-partners een andere regeling hebben getroffen. Beide ex-partners kunnen dan los van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen. Daarmee worden conflicten voorkomen en krijgen zij meer regie op hun eigen financiële planning. Volgens mij is dat een goede zaak.

De Minister streeft ernaar om het wetsvoorstel voor de zomer van 2019 te bespreken met de Tweede Kamer.

Vragen over het pensioen na scheiding?

Uiteraard zal ik je op de hoogte houden van (de voortgang van) het wetsvoorstel. In de tussentijd kan je met al je vragen over pensioenverevening bij mij terecht. Ook als jullie vergeten zijn het pensioenfonds op tijd op de hoogte te stellen kunnen jullie bij mij terecht. Dan kijken we samen of we tot een goede regeling kunnen komen en kijk ik meteen wat de gevolgen zijn voor jullie eventuele alimentatieverplichtingen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen