Alles over het echtscheidingsconvenant
01 mei 2018 
2 min. leestijd

Alles over het echtscheidingsconvenant

Ieder jaar worden ongeveer 35.000 scheidingen uitgesproken. In ongeveer 35% van die scheidingen komt het scheidende koppel er niet zelf uit en moet de rechtbank de beslissingen over de scheiding nemen. Ruim 64% van de echtscheidingen verloopt echter in goed onderleg overleg. Stellen maken dan, meestal onder begeleiding van een advocaat of advocaat-mediator, zelf afspraken over de gevolgen van de scheiding. Zij leggen deze afspraken vast in een echtscheidingsconvenant, waarna de rechtbank de scheiding alleen nog maar hoeft te bekrachtigen. In dit blog: alles over het echtscheidingsconvenant.

alles over het echtscheidingsconvenant te weten komen

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst, waarin jij en je ex-partner afspraken vastleggen over de gevolgen van de scheiding. Woonde je alleen samen of beëindig je een geregistreerd partnerschap? Dan kunnen jullie ook een convenant sluiten. In een convenant leg je onder meer afspraken vast over:

  • de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de gemeenschap
  • de woning
  • partneralimentatie
  • pensioen
  • fiscale regelingen
  • een eventuele onderneming

Hoe komt zo’n echtscheidingsconvenant tot stand?

Gaan jullie in (relatief) goede harmonie uit elkaar en is jullie situatie niet zo ingewikkeld? Dan kunnen jullie in principe veel zelf afspreken en vastleggen. Zo kan je online snel en relatief goedkoop een standaard echtscheidingsconvenant downloaden. Ook op deze site kan je een gratis voorbeeld van een echtscheidingsconvenant downloaden.

Gaan jullie zelf met zo’n convenant aan de slag? Dan wil ik je wel adviseren om duidelijke afspraken te maken en deze zorgvuldig vast te leggen. Daarmee voorkom je toekomstige discussies en (juridische) problemen. Is er iets niet duidelijk, of twijfel je? Laat je dan voorlichten door een in echtscheidingen gespecialiseerde advocaat of mediator.

De meeste echtscheidingsconvenanten worden opgesteld door zo’n advocaat of advocaat-scheidingsmediator. En dat is niet voor niets. Zij kunnen je namelijk niet alleen vertellen welke beslissingen jullie moeten nemen, maar je ook goed voorlichten over de gevolgen van die beslissingen. Daarnaast is het hun vak om de afspraken zorgvuldig en juridisch correct in het convenant op te nemen.

Één advocaat of mediator

Als jullie nog goed met elkaar kunnen communiceren en de intentie hebben om er samen uit te komen, kunnen jullie samen één advocaat of mediator inschakelen. Deze leidt jullie stap voor stap door het juridische en financiële deel van de scheiding, begeleidt het proces en legt jullie afspraken vast in het echtscheidingsconvenant.

Twee advocaten

Verloopt de communicatie stroef, maar hebben jullie nog wel de intentie om er in onderling overleg uit te komen? Dan kunnen jullie er ook voor kiezen om allebei een eigen advocaat in de arm te nemen. Deze advocaten onderhandelen dan, eventueel in jullie bijzijn, over de onderwerpen in het echtscheidingsconvenant en leggen jullie afspraken vast.

Geen convenant

Is de relatie zodanig verslechterd dat jullie niet meer samen tot afspraken kunnen of willen komen? Dan komt er geen convenant tot stand. Jullie scheiding zal via een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank geregeld moeten worden. De rechtbank neemt in dat geval een beslissing over alle onderwerpen die bij jullie scheiding aan bod komen. Een dergelijke procedure is aanzienlijk tijdrovender en meestal vrij kostbaar.

We zijn het eens over het echtscheidingsconvenant, en dan?

Op het moment dat jullie een handtekening onder het echtscheidingsconvenant hebben gezet, zijn de afspraken bindend. Dat betekent dat jullie elkaar vanaf dat moment aan de afspraken kunnen houden.

De advocaat of advocaat-mediator dient het convenant, samen met het gezamenlijke echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. Als jullie minderjarige kinderen hebben moeten jullie daar ook een ouderschapsplan bijvoegen. De rechtbank controleert deze stukken. Als jullie geen afspraken hebben gemaakt die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, bekrachtigt de rechtbank de in het convenant gemaakte afspraken in de echtscheidingsbeschikking.

Vanaf het moment dat de scheiding door de rechtbank is uitgesproken en het echtscheidingsconvenant is bekrachtigd, verkrijgt het convenant de status van executoriale titel. Dat betekent dat als één van de partijen niet nakomt wat in het convenant is vastgelegd, direct tenuitvoerlegging kan worden gevraagd via de deurwaarder. De deurwaarder kan dan bijvoorbeeld direct loonbeslag leggen als een in het convenant afgesproken betaling niet wordt voldaan.

Alles over het echtscheidingsconvenant weten?

Heb je vragen over jouw situatie of echtscheidingsconvenant? Neem dan contact met mij op. Ik weet alles over het echtscheidingsconvenant en help je graag verder.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen