Scheiden & kinderbijslag: zo zit het
21 mei 2020 
2 min. leestijd

Scheiden & kinderbijslag: zo zit het

Sommige zaken zijn zo vanzelfsprekend, je denkt er eigenlijk nooit over na. Sommige van die zaken worden als je gaat scheiden ineens een ding, waar je dus wel over na moet denken. De kinderbijslag is er zo een. Want wie heeft er eigenlijk recht op de kinderbijslag als jullie gaan scheiden?

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de onderhoudskosten van je kind(eren). Je hebt er recht op als je in Nederland woont of in loondienst werkt en kinderen hebt die bij je wonen en door jou worden onderhouden. Dit geldt zowel voor eigen kinderen als voor stief- of pleegkinderen. Voor kinderen van 16 of 17 jaar heb je alleen onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag.

Kinderbijslag en scheiden:zo zit het

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de kinderbijslag per kwartaal na afloop van het kwartaal uit. In 2020 zijn de bedragen voor kinderen van:

  • 0 t/m 5 jaar: € 221,49 per kwartaal
  • 6 t/m 11 jaar: € 268,95 per kwartaal
  • 12 t/m 17 jaar: € 316,41 per kwartaal

Scheiden en kinderbijslag

Als je gaat scheiden hangt het antwoord op de vraag wie recht heeft op de kinderbijslag af van wat jullie afspreken over de verzorging van jullie kinderen.

Omgangsregeling

Als jullie een omgangsregeling afspreken, heeft degene bij wie de kinderen gaan wonen recht op de kinderbijslag. In principe hoef je hiervoor niets door te geven aan de SVB. De SVB krijgt jullie scheiding automatisch door van de gemeente. Je ontvangt dan een brief van de SVB, waarin zij vragen of er een wijziging is gekomen in de zorg voor de kinderen. Deze brief moet je dan beantwoorden. Vergeet daarbij niet een eventuele wijziging van het rekeningnummer door te geven.

Wijzigt er iets aan de omgangsregeling, bijvoorbeeld omdat een of meer kinderen na verloop van tijd bij de andere ouder gaan wonen? Dan heeft dit gevolgen voor de kinderbijslag en moet je dit binnen 4 weken doorgeven aan de SVB.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap wordt de kinderbijslag verdeeld. Doen jullie niets? Dan krijgt de SVB jullie scheiding en co-ouderschap automatisch door van de gemeente en maakt het aan ieder van jullie de helft van de bijslag over.

Jullie kunnen er echter ook voor kiezen om andere afspraken te maken. Zo kunnen jullie een andere verdeling afspreken, of afspreken een aparte kindrekening te openen. Op deze rekening kan dan bijvoorbeeld de kinderbijslag en de kinderalimentatie worden gestort, zodat jullie allebei vanaf die rekening uitgaven voor de kinderen kunnen doen. In dat geval moeten jullie die afspraken doorgeven aan de SVB, bijvoorbeeld door jullie ouderschapsplan op te sturen.

Let op het kindgebonden budget

Naast kinderbijslag kan je ook recht hebben op kindgebonden budget. De belastingdienst keert het kindgebonden budget uit. Het is een inkomensafhankelijke toeslag. Anders dan bij de kinderbijslag wordt het kindgebonden budget altijd maar aan één ouder uitgekeerd, namelijk aan de hoofdaanvrager van de kinderbijslag.

toeslagen belastingdienst

Hebben jullie co-ouderschap en meerdere kinderen? Dan kunnen jullie ervoor kiezen om de kinderen op verschillende adressen in te schrijven, zodat jullie allebei in aanmerking komen voor kindgebonden budget. In dit blog lees je meer over het kindgebonden budget en andere toeslagen die je kunt aanvragen als je net gescheiden bent.

Vragen

Heb je hier vragen over? Of heb je vragen over de omgangsregeling, co-ouderschap of de manier waarop jullie de zorg en financiën kunnen regelen? Stel ze dan gerust, ik beantwoord ze graag!

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen