Page content

Pensioenverevening

De pensioenverevening is uitgewerkt in de wet. Volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’(WVPS) komt het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen voor verevening in aanmerking. Verevenen houdt in dat ieder van de partners, van het pensioen dat door de ander tijdens het huwelijk is opgebouwd, de helft krijgt. Pas bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, wordt het te verevenen gedeelte van het pensioen direct op de rekening van de andere partner gestort. Hiertoe dient dan wel het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” te worden ingevuld. Deze dient binnen twee jaar na de scheiding te worden ingediend bij de pensioenverzekeraar.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken