Pensioenverevening

De pensioenverevening is uitgewerkt in de wet: volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ (WVPS) komt het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd voor verevening in aanmerking. Pensioenverevening houdt in dat ieder van de partners, van het pensioen dat door de ander tijdens het huwelijk is opgebouwd, de helft krijgt. Pas bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, wordt het te verevenen gedeelte van het pensioen direct op de rekening van de andere partner gestort. Hiervoor moet wel het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” worden ingevuld. Dit formulier moet binnen twee jaar na de scheiding worden ingediend bij de pensioenverzekeraar.

Afstand pensioenrecht

Je kunt er ook voor kiezen om als (ex)partners afstand te doen van het pensioen dat de ander heeft opgebouwd. Wanneer partners tijdens hun huwelijk een gelijkwaardige pensioenopbouw hebben, wordt hier vaak voor gekozen.

Conversie: vanaf 2021 de nieuwe standaard

Daarnaast kun je kiezen voor conversie. In dat geval kies je ervoor om de pensioenen compleet los te koppelen. Bij conversie wordt het pensioen en het bijzonder partnerpensioen van je ex-partner omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Je kunt hierbij ook kiezen voor een andere verdeling, zoals bijvoorbeeld 40% voor de ene ex-partner en 60% voor de andere.

Volgens de WVPS moet je afspraken over conversie vastleggen in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, of in de scheidingsconvenant. Beide partners moeten het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” ondertekenen. Als dit ondertekend is door beide partners en geaccepteerd is door de pensioenuitvoerder, dan is de conversie niet meer terug te draaien.

Conversie kan je alleen toepassen bij een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Conversie is vanaf 2021 de nieuwe standaard bij scheidingen.

Voor- en nadelen conversie

Het voornaamste voordeel, is dat de band tussen ex-partners ook op pensioenvlak is verbroken. Je krijgt je complete pensioen – dus ook het stuk dat je niet zelf opbouwde – wanneer jij pensioengerechtigd bent. Ook keuzes die jouw ex-partner maakt omtrent zijn/haar pensioen hebben geen invloed meer op jouw pensioendeel.

In tegenstelling tot bij de WVPS, krijg je na het overlijden van je ex-partner niet meer het volledige ouderdomspensioen. Bovendien stopt ook eventuele alimentatie bij het overlijden van je ex-partner.

Wat is het bijzonder nabestaandenpensioen?

Als je ex-partner overlijdt, dan kun je een uitkering krijgen. Dat is het bijzonder nabestaandenpensioen.

Koos je voor conversie? Dan werd het bijzonder nabestaandenpensioen ook omgezet in de eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Reactie plaatsen