Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) komt het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen voor verevening in aanmerking.

Wat is verevenen?

Verevenen houdt in dat beide ex-partners de helft van het pensioen van de andere ex-partner krijgen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het volgens de WVPS te verevenen gedeelte van het pensioen wordt pas bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op de rekening van de andere ex-partner gestort.

Om het pensioen uit te betalen, moet je wel het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” invullen en binnen twee jaar na de scheiding indienen bij de pensioenverzekeraar.

Afstand pensioenrechten bij scheiding

Naast de verevening volgens de Wet van pensioenrechten bij scheiding, kun je ook ieder het eigen pensioen houden en afstand doen van het pensioen dat de ander opbouwde. Partners die tijdens het huwelijk ongeveer een gelijke pensioenopbouw hebben kiezen hier vaak voor.

Conversie

Wil je als ex-partners ook qua pensioen helemaal loskomen van elkaar? Kies dan voor conversie. Het pensioen van je ex-partner en het bijzonder partnerpensioen worden dan voorgoed omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Bij conversie (omzetting) van een ouderdomspensioen kun je kiezen voor een andere verdeling dan de standaardverevening, bijvoorbeeld 40% voor de ene ex-partner en 60% voor de andere.

Het is alleen mogelijk conversie toe te passen bij een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap. Bij een scheiding van tafel en bed is een conversie dus niet mogelijk.

Vanaf 2021 is conversie de nieuwe standaard bij scheidingen.

Eigen ouderdomspensioen

Na de conversie hebben beide ex-partners hun eigen ouderdomspensioen. Iedere ex-partner ontvangt het ouderdomspensioen wanneer deze zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit in tegenstelling tot de situatie bij verevening, waarbij je het pensioendeel van de ander pas krijgt als diegene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Vastleggen afspraken volgens ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’

Afspraken over conversie moet je, volgens de WVPS, vastgeleggen in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant. Als je voor conversie kiest, moeten beide partners het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” ondertekenen.

Conversie is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder met jullie verzoek instemt. Accepteert de pensioenuitvoerder het verzoek, dan is de conversie definitief en kan je deze niet meer terugdraaien.

Voordelen conversie

De pensioenband tussen ex-partners is definitief verbroken. In de meeste gevallen willen mensen na een scheiding zo weinig mogelijk met elkaar te maken hebben. Het loskoppelen van de pensioenen helpt daarbij.

Ook over het stuk ouderdomspensioen dat je niet zelf opbouwde, krijg je eigen aanspraak. Hierdoor ben je niet meer afhankelijk van de leeftijd of het in leven zijn van je ex-partner. Zodra je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvang je jouw pensioen. Ongeacht wat de leeftijd van jouw ex-partner is.

Als jouw ex-partner keuzes maakt rondom het pensioen, heeft dit geen effect meer op jouw pensioendeel.

Nadelen conversie

Bij de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding krijg je na het overlijden van je ex-partner opnieuw je volledige ouderdomspensioen. Bij conversie is dat echter niet het geval, je doet namelijk definitief afstand. Alleen het bij de conversie afgesproken deel van het huwelijkse of partnerschaps– ouderdomspensioen blijft over.

Ook eventuele alimentatie stopt bij het overlijden van de ex-partner. Je moet dus kunnen voorzien in je eigen levensonderhoud.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die je kunt krijgen als je partner overlijdt. Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die een ex-partner kan krijgen als de andere ex-partner overlijdt. Dit heet een bijzonder nabestaandenpensioen, omdat je ten tijde van het overlijden van je ex-partner al gescheiden bent.

Bij conversie wordt het bijzonder nabestaandenpensioen ook mee omgezet in de eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Reactie plaatsen