Gezamenlijk gezag over de kinderen

Wat is gezamenlijk gezag over de kinderen?

Het gezamenlijk gezag is het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Belangrijke beslissingen die over het kind gaan, kunnen ouders niet alleen nemen. Deze gaan bijvoorbeeld over de schoolkeuze of een ingrijpende medische behandeling. Dit soort belangrijke beslissingen moeten ouders samen nemen.

Wanneer heb je gezamenlijk gezag over de kinderen?

Als je getrouwd bent en je krijgt kinderen heb je automatisch gezamenlijk gezag over je kinderen. Ook als je samen (erkende) kinderen hebt en je trouwt, gaat dit automatisch. Belangrijke beslissingen aangaande de kinderen moet je dan samen nemen.

Gezamenlijk gezag als je niet getrouwd bent

Wanneer je niet getrouwd bent, heeft alleen de moeder volgens de wet het gezag. Je dient formulieren in te vullen om ook de andere ouder gezag te laten verkrijgen. De formulieren zijn te vinden op www.rechtspraak.nl. Deze moet je daarna indienen bij de sector 'kanton' van de rechtbank. Dit kan alleen in de regio waar de kinderen zijn geboren. Als beide ouders de aanvraag invullen, wordt het gezamenlijk gezag zonder problemen door de rechtbank vastgesteld (dus zonder procedure met mondelinge behandeling en dergelijke).

Wanneer de moeder hier niet mee instemt, zal de vader bij de rechtbank moeten verzoeken om ook hem met het gezag te belasten. De rechtbank wijst deze verzoeken alleen af als het aannemelijk is dat de kinderen tussen de ouders ‘klem of verloren’ zullen raken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de communicatie tussen de ouders heel slecht is. Daardoor kan er gewoonweg geen enkele beslissing samen worden genomen.

Gezamenlijk gezag na de scheiding

Het ‘gezamenlijk gezag’, dat bestaat door het huwelijk of geregistreerd partnerschap, houdt in principe ook na de scheiding stand. Hier wordt een uitzondering op gemaakt, wanneer een situatie zou ontstaan waarin de kinderen ‘klem of verloren’ zouden raken (zie alinea hierboven). Een rechter neemt dit niet zomaar aan. Er moet dan heel veel aan de hand zijn; meer dan alleen een verslechterde relatie bij een scheiding.

Reactie plaatsen