Page content

Mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling vindt plaats op de rechtbank in een rechtszaal. De beide partijen vergezeld van hun respectievelijke advocaten, worden door de rechter uitgenodigd om hun verzoeken en verweren toe te lichten.

De partijen zitten tegenover elkaar in de rechtszaal. Het gaat er officieel aan toe. De rechter en de griffier (die maakt een verslag van de zitting) en de advocaten dragen de verplichte toga.

Als er kinderen zijn en er is een geschil over de zorgregeling dan is ook een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming ter zitting aanwezig.

Eerst krijgen de advocaten het woord om de verzoeken en verweren toe te lichten. Daarna de partijen zelf en vervolgens de raadsmedewerker voor een advies ten aanzien van de zorgregeling.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken