Convenant

Convenant

Een convenant is een schriftelijk document waarin je afspraken vastlegt. In het geval van een echtscheiding wordt het ook vaak een echtscheidingsconvenant genoemd. In zo'n stuk staat wat de gevolgen van de scheiding zijn voor elk van de partijen. Ook ex-samenwoners of partijen die een geregistreerd partnerschap beëindigen, kunnen een convenant afsluiten.

Wat staat erin?

In het convenant kun je afspraken maken over bijvoorbeeld:

Hoe stel je het op?

Een echtscheidingsconvenant opstellen, dat doe je samen. Jullie kijken over welke punten jullie overeenstemming kunnen bereiken. Je kunt daarvoor allebei een eigen advocaat in de arm nemen, of een gezamenlijke mediator. Door samen de beslissingen over de scheiding te nemen, houden jullie de regie. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om er met je ex uit te komen. In de praktijk is het echter wel die moeite waard.

Wat zijn de voordelen?

Gezamenlijk gemaakte afspraken blijken namelijk beter vol te houden dan opgelegde afspraken. Dat maakt het leven na een scheiding waar je zelf de regisseur van bent geweest, doorgaans makkelijker.

Een ander voordeel is dat wie met een echtscheidingsconvenant naar de rechter kan stappen, daarna vaak sneller - gescheiden - weer buitenstaat. De rechter hoeft namelijk alleen nog maar de afspraken die jullie toch al samen maakten, te bekrachtigen.

Bovendien geeft het document duidelijkheid mocht er later toch discussie komen over één van de punten die erin staan. Als partij A daarvan wil afwijken, kan partij B hem of haar eraan houden op basis van zo'n stuk. In het geval dat partij B bijvoorbeeld een betalingsverplichting niet nakomt, kan partij A een deurwaarder inschakelen. Daarvoor hoeft hij of zij dan niet eerst weer langs de rechter.

Voorwaarde

Er is een belangrijke voorwaarde om tot een convenant te komen: jullie moeten nog wel samen om de tafel kunnen. Is die situatie ondenkbaar? Dan zullen jullie er samen niet uitkomen. In dat geval zal de rechter jullie situatie inschatten en beoordelen.

Reactie plaatsen