ACT in Scheiden
20 maart 2016 
in ACT
2 min. leestijd

ACT in Scheiden

Geslaagd vFAS congres 2016

Trots en tevreden, over de workshops die ik samen met Jaantje Thiadens heb mogen verzorgen op het jaarlijkse congres van de vereniging voor familierechtadvocaten en Scheidingsmediators, kortweg de vFAS. Trots omdat het nogal wat is om les te mogen geven aan een stel super gespecialiseerde vakmensen. En tevreden omdat mijn vakgenoten enthousiast waren en aangaven de tools die wij aanreikten te zullen gaan hanteren in hun praktijk!

Acceptance & Commitment Therapy

Het onderwerp was Acceptance & Commitment Therapy (ACT) in Scheiden. ACT is een nieuwe generatie therapievorm die heel goed toepasbaar is wanneer het tegenzit. En voor veel mensen kwalificeert een scheiding wel als een tijd waarin het niet gaat zoals je wilt of had gepland.
Ieder leven houdt ook tegenslag en verdriet in. Ook angst, onzekerheid en onrust houden ons soms in de greep zeker in een scheiding. ACT helpt op een accepterende manier om te gaan met die gevoelens en kweekt psychologische flexibiliteit. De Acceptance & Commitment Therapy geeft hiervoor allerlei handvatten en tools.

ACT is voelen, denken en doen

De psychologische flexibiliteit van ACT bestaat uit zes fundamenten. Wij hebben ze onderverdeeld in drie delen. Voelen, denken en doen. Alle delen van ACT hangen samen en dienen uiteindelijk gecombineerd te worden toegepast.

Voelen

In het deel voelen komen de onderdelen acceptatie en mindfulness aan de orde. Acceptatie van gevoelens en gedachten zoals ze zijn. Zonder te willen vermijden of controleren. Zonder hiermee te gaan strijden. Mindfulness helpt hierbij. Mindfulness betekent goed voelen (in plaats van je goed voelen). Acceptatie is het moeilijkste deel van ACT in Scheiden. Scheiden is niet leuk. Het is pijnlijk, zwaar, verdrietig en zorgelijk. Het echt ervaren zonder te verdoven, vermijden of je zelf af te leiden is een uitdaging. Gelukkig bieden de andere elementen van ACT hulp.

Denken

Denken gaat over het loskomen van je gedachten. In ACT wordt dit defusie genoemd. Gedachten komen en gaan. Sommige zijn nuttig en helpen je te analyseren en plannen. Andere gedachten zijn minder handig en soms ontwrichtend. ACT leert om gedachten wat minder serieus te nemen. Je gedachten bepalen niet wat je doet, dat doe jij zelf. Daarmee komen we op het volgende fundament. Het zelf. We proberen te ontrafelen wat het zelf is en niet is.

Scheiden leidt tot een schijnbaar onuitputtelijke bron van gedachten. Over het verleden (hoe kon het zover komen?) over het heden (hoe moet het nu met …..?) en over de toekomst (waar ga ik wonen? Enzovoorts…). ACT helpt mensen om uit hun hoofd te komen. Ook biedt het technieken om het echte zelf te herontdekken. In scheidingszaken hebben mensen vaak last van de rolverwarring. Wie zijn ze nog nu ze niet meer de man of vrouw van zijn. Hoe vullen ze de tijd wanneer de kinderen een deel van de week bij de andere ouder zijn. Wie zijn ze nog onder hun rol van vader of moeder?

Doen

Doen is het deel van actie. Waardengerichte actie om precies te zijn. Deze fundamenten of zuilen zijn in ACT onmisbaar. Wat zijn waarden? Wat is het verschil tussen waarden en doelen? Hier geven we tools om de scheidende partijen te komen tot een actie gericht op hun waarden. Dit deel van ACT draagt echt bij aan het vormgeven van het leven tijdens en na de scheiding op een waardevolle manier. Zicht op waarden en de nodige actie om naar deze waarden te leven helpt mensen in scheiding om leed voor zichzelf en de kinderen te voorkomen.

ACT Mediator

Sinds ik ACT toepas verlopen de mediations soepeler en sneller. Doordat het navelstaren in de kiem wordt gesmoord kan ik partijen helpen goede regelingen te treffen die een stabiele basis leggen voor hun toekomst. Geweldig dat ik nu ook andere mediators met Acceptance & Commitment Therapy heb kunnen laten kennismaken!

Sinds ik Acceptance & Commitment Therapy toepas verlopen de mediations soepeler en sneller

Check voor meer info onze site: www.actinscheiden.nl

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen