Vooruitkieke, scheiden zonder rechter
29 december 2015 
in Opinie
1 min. leestijd

Vooruitkieke, scheiden zonder rechter

2015 is bijna klaar, 2016 komt eraan. Een jaar vol nieuwe zaken. Nieuwe wetten en regels. Wordt dit het jaar dat de partneralimentatie in duur en in hoogte wordt beperkt? En mogen we in 2016 weer allemaal op een nieuwe wijze de kinderalimentatie gaan berekenen? Wordt mediation in familiezaken verplicht?

Scheiden zonder rechter

Zullen we in 2016 zonder rechter kunnen scheiden? Want dat laatste lijkt de trend, scheiden zonder rechter of advocaat

Online mediation

De raad voor rechtsbijstand heeft op de valreep en ingaande 1 januari 2016 de inschrijfeisen voor de online mediator geschrapt. De gewone mediator moet aan allerlei opleidingseisen voldoen maar voor de online mediator geldt dat niet meer. Nu maakte ik mij al zorgen over de kwaliteit van online mediation. Door het schrappen van de kwaliteitseisen wordt deze zorg alleen maar groter.

Online scheiden

Is dat de toekomst? Online scheiden en online mediation zonder tussenkomst of advies van deskundigen? In echt heel eenvoudige zaken zou het kunnen. Maar hoe bepaal je of iets een echt eenvoudige zaak is? Als je niet gehinderd wordt door kennis lijken vele zaken simpel. Als je niet weet dat je ergens recht op hebt, merk je het ook niet als je er afstand van doet.

Dat is precies het probleem dat ik zie in al deze sneller en goedkoper ontwikkelingen. Zolang het huwelijk zo veel juridische en fiscale gevolgen heeft leidt snel en goedkoop tot een grote rommel. Als de overheid wil dat mensen de scheiding en de gevolgen hiervan zelf regelen dan zal de overheid eerst de juridische gevolgen van het huwelijk moeten inperken. Geen gemeenschap van goederen of complexe huwelijksvoorwaarden, geen zorgplicht na het huwelijk, geen fiscale gevolgen (enzovoort).

Scheiden zonder expertise

De expert wordt buitenspel gezet lang voordat de expertise niet meer nodig is. Omgekeerd lijkt mij beter, eerst de regels vereenvoudigen en dan de procedures aanpassen. Want als het echt eenvoudig is, waarom zouden we dan nog moeilijk doen?

Virtuele advocaat & mediator

In 2016 zal het familierecht op hoofdlijnen niet zo veel veranderen. Ik hoef geen app te worden voorlopig. Maar hoe zal mijn rechtspraktijk er in 2030 uitzien? Ik ben dan vast gedigitaliseerd en besta dan alleen nog maar in de virtual reality en dan zal je zeker kunnen scheiden zonder rechter.

Gelukkig nieuwjaar!

Een gelukkig, voorspoedig en real life 2016 toegewenst!

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen