Scheiden en belastingzaken: wat betekent een scheiding voor de heffingskorting?
21 oktober 2019 
2 min. leestijd

Scheiden en belastingzaken: wat betekent een scheiding voor de heffingskorting?

In een eerder blog vertelde ik je dat de Belastingdienst een campagne is begonnen om scheidende stellen te helpen hun belastingzaken en toeslagen zo snel en zo goed mogelijk te regelen. Terwijl ik met dat blog bezig was bedacht ik me dat ik al een tijdje iets wilde schrijven over de gevolgen van een scheiding voor de heffingskorting. Bij deze!

Wat is heffingskorting?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen, waardoor je minder belasting en premies betaalt.

Je kunt voor verschillende heffingskortingen in aanmerking komen. Welke dat zijn hangt af van je persoonlijke situatie. Iedereen krijgt de algemene heffingskorting. Hoeveel dat is is hangt af van je leeftijd, of je het hele jaar in Nederland hebt gewoond en van de hoogte van je inkomen. Voor de algemene heffingskorting hoef je zelf niets te doen.

Als je werkt krijgt je daarnaast ook arbeidskorting. Deze korting wordt berekend over je arbeidsinkomen. Je werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting, maar de Belastingdienst berekent het bedrag als je aangifte inkomstenbelasting doet opnieuw. Voor deze heffingskorting hoef je dus ook niets te doen.

Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke kortingen. Een overzicht daarvan vind je op de website van de Belastingdienst.

Scheiden: wat verandert er aan de heffingskorting?

Als je bent gescheiden kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de volgende heffingskortingen:

1 Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Als je als alleenstaande ouder zorgt voor kinderen jonger dan 12 jaar en meer dan een bepaald drempelinkomen verdient, kom je in aanmerking voor inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Met deze maatregel wil de overheid ouders stimuleren om (meer) te gaan werken. Om in aanmerking te komen voor IACK moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt een kind dat op 1 januari jonger dan 12 jaar is. Om in 2019 in aanmerking te komen voor IACK moet je kind dus na 31 december 2006 zijn geboren. Voor IACK in 2020 moet het na 31 december 2007 zijn geboren.
  • Dit kind staat in een kalenderjaar tenminste 6 maanden ingeschreven op jouw woonadres.
  • Je bent alleenstaand en je werkt.
  • Je arbeidsinkomen is hoger dan een bepaald bedrag (in 2019: minimaal € 4.993), of je bent ondernemer en komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek.
  • Je hebt in het kalenderjaar waarvoor je IACK ontvangt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of je hebt wél een fiscale partner, maar je verdient minder.

Let op: ook als je co-ouder bent en jullie kinderen bij je ex-partner staan ingeschreven kan je in aanmerking komen voor de IACK. De kinderen moeten dan minimaal 3 hele dagen per week bij jou wonen. Je voldoet ook aan deze eis als zij de ene week bij jou en de andere week bij je ex-partner verblijven.

Het maximale bedrag van de IACK in 2019 is € 2.835. Je moet deze heffingskorting zelf aanvragen.

heffingskorting Alleenstaandeouderenkorting

2 Alleenstaandeouderenkorting

Heb je de AOW-leeftijd bereikt? Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Je inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Ben je gescheiden en dus alleenstaand? Dan kan je (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting.

De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2019 € 429 (was € 423). Voor deze heffingskorting hoef je niets te doen. De Belastingdienst houdt er zelf rekening mee.

Vragen?

Los van deze heffingskortingen gaan er na jullie scheiding fiscaal gezien veel zaken veranderen. Wat er precies verandert kan ik niet zeggen. Dat hangt van jullie persoonlijke omstandigheden af en vaak ook van de keuzes die jullie maken.

Ik zou jullie daarom willen adviseren om voor jullie de belastingaangifte gaan doen een boekhouder of fiscalist te raadplegen. Zij kunnen jullie behoeden voor fouten en naheffingen, maar ook voorkomen dat jullie te veel belasting moeten betalen. Heb je nog geen financieel specialist? Neem dan gerust contact met mij op, ik verwijs je graag door. Heb je juridische vragen over je scheiding? Ook dan mag je mij altijd bellen of mailen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen