Page content

Ondernemer en scheiding: 10 tips

Als één van de partners een eigen zaak heeft of wanneer de echtgenoten samen een bedrijf voeren dan dient het bedrijf mogelijk te worden verdeeld (afhankelijk van het huwelijksgoederenregime; gemeenschap of huwelijksvoorwaarden). Vaak zal één van de partners de ander uitkopen. Het is dan belangrijk om naast een advocaat ook een accountant en een fiscalist te betrekken bij het overleg.

Tip van de financiële coach

In tegenstelling tot de meeste particulieren, hebben directeur grootaandeelhouders (DGA’s) vaak een accountant en/of adviseur. Dit heeft alles te maken met de complexiteit van de regelgeving waar een ondernemer vandaag de dag mee wordt geconfronteerd. Het ligt dan ook voor de hand dat bij de echtscheiding van een ondernemer meer ondersteuning nodig is dan bij de echtscheiding van de gemiddelde particulier. Daar komt nog bij dat de juridische regels die algemeen gelden, zich moeilijk laten vertalen naar een situatie waarin een onderneming een belangrijke plaats inneemt.
Zoveel onduidelijkheid op een vaak emotioneel zeer geladen moment kan makkelijk leiden tot een langdurig gevecht binnen en buiten de rechtszaal. Juist voor ondernemers en hun partners is het daarom van belang om bij een echtscheiding het hoofd koel te houden en de noodzakelijke stappen te nemen. De uitkomst van een geslaagd proces is een convenant dat voor alle betrokkenen de financiële basis vormt voor de toekomst. Win dus financieel en juridisch advies in.

Ondernemer en scheiding: 10 tips

Nu is het al zo dat de gemiddelde echtscheiding meer complex is dan menig scheidend stel verwacht, voor een ondernemer is het vaak nog een stuk ingewikkelder. Ondernemer en scheiding…. Neem onderstaande 10 tips ter harte!Ga met je ex naar de vFAS* Mediator.

 1. Zorg voor goed financieel advies van je accountant
 2. Neem een eigen vFAS advocaat die veel ervaring heeft met ondernemers voor advies naast de Mediation.
 3. Denk aan de kinderen.
 4. Wat er ook gebeurt houd je hoofd koel.
 5. Als dat niet lukt ga sporten om stoom af te blazen, dat is nog gezond ook.
 6. Geld is niet alles, soms kan je beter iets meer geven om een procedure te voorkomen.
 7. Voer in de zaak niet, om reden van de scheiding, ineens grote veranderingen door.
 8. Haastige spoed is zelden goed, dus neem de nodige tijd om zaken te verwerken en uit te zoeken.
 9. Zorg, net als in zaken, voor een overeenkomst (lees convenant) waar alle partijen tevreden over zijn.

Zoals u zult begrijpen: Sarah Köller heeft verstand van de ondernemer en scheiding, dus uw beste keuze

*de vFAS is de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators

  Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken