Tips voor het scheiden als ondernemer

Als één van de partners een eigen zaak heeft of wanneer de echtgenoten samen een bedrijf voeren, dan moet mogelijk ook het bedrijf worden verdeeld bij een scheiding. Afhankelijk of jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Vaak zal één van de partners de ander uitkopen. Het is dan belangrijk om naast een advocaat, ook een accountant en een fiscalist te betrekken bij het overleg.

Inwinnen van financieel en juridisch advies

In tegenstelling tot de meeste particulieren, hebben directeur grootaandeelhouders (DGA’s) vaak een accountant en/of adviseur. Dit heeft alles te maken met de complexiteit van de regelgeving waar een ondernemer mee wordt geconfronteerd. Het ligt dan ook voor de hand dat bij de echtscheiding van een ondernemer meer ondersteuning nodig is, dan bij de echtscheiding van de gemiddelde werknemer in loondienst. Daar komt nog bij dat de juridische regels die algemeen gelden, zich moeilijk laten vertalen naar een situatie waarin een onderneming een belangrijke plaats inneemt.

Zoveel onduidelijkheid op een vaak emotioneel zeer geladen moment, kan makkelijk leiden tot een langdurig gevecht binnen en buiten de rechtszaal. Juist voor ondernemers en hun partners is het daarom van belang om bij een echtscheiding het hoofd koel te houden en de noodzakelijke stappen te nemen. De uitkomst van een geslaagd proces is een convenant dat voor alle betrokkenen de financiële basis vormt voor de toekomst. Het inwinnen van financieel en juridisch advies is daarom essentieel.

Tips om de scheiding als ondernemer zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen

De gemiddelde echtscheiding is complexer dan menig scheidend stel verwacht. Voor een ondernemer is het vaak nog een stuk ingewikkelder. Lees daarom onderstaande 10 tips door om jouw scheiding zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

1. Zorg voor goed financieel advies van je accountant.

2. Neem naast de mediation een eigen vFAS advocaat*, die veel ervaring heeft met ondernemers, voor extra advies.

3. Denk aan de kinderen.

4. Wat er ook gebeurt, houd je hoofd koel.

5. Als dat niet lukt, ga sporten om stoom af te blazen. Dat is nog gezond ook.

6. Geld is niet alles. Soms kan je beter iets meer geven om een procedure te voorkomen.

7. Voer gedurende de scheiding niet ineens grote veranderingen in de zaak door.

8. Haastige spoed is zelden goed, dus neem de nodige tijd om zaken te verwerken en uit te zoeken.

9. Zorg, net als in zaken, voor een overeenkomst (lees convenant) waar alle partijen tevreden over zijn.

*de vFAS is de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators

Reactie plaatsen