Zorgregeling wat is dat en hoe regel ik dat

Als er kinderen uit je relatie zijn, is een zorgregeling noodzakelijk. Maar wat is een zorgregeling en hoe regel je dat? 

Het is sinds ‘de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’, verplicht om een ouderschapsplan bij het echtscheidingsverzoek of het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap te voegen.

Het ouderschapsplan beschrijft de zorgregeling

Heb je samen kinderen en ga je scheiden of ontbind je het geregistreerd partnerschap, dan stel je een ouderschapsplan op. In dit ouderschapsplan staat onder andere een beschrijving van de zorgregeling.

Wat staat er in de zorgregeling?

Er is geen standaardregeling voor de zorgregeling. Zolang je samen tot overeenstemming komt en daarbij rekening houdt met de belangen van je kinderen, is iedere afspraak goed. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk om rekening te houden met de leeftijd van je kinderen.

In de zorgregeling houd je rekening met het kind

Bij baby’s kun je bijvoorbeeld niet afspreken dat het kind de ene week bij de moeder is en de andere week bij de vader. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van het kind.

Als vuistregel kun je stellen dat kinderen tot ongeveer zes jaar oud een stabiele en vertrouwde thuissituatie nodig hebben. Voor hen is het daarom beter om korter en regelmatig contact met de andere ouder te hebben dan één keer in de twee weken een langer contact. Als de kinderen ouder worden, is er steeds meer mogelijk.

Maar een zorgregeling beschrijft niet alleen het bezoekrecht. Ook andere contactmomenten staan beschreven. Denk bijvoorbeeld aan telefonisch contact, chatten, e-mailen en post.

In de zorgregeling beschrijf je praktische zaken

De zorgregeling is dus vooral bedoeld voor praktische zaken. Die hebben niet alleen betrekking op de manieren en momenten waarop er contact is tussen de ouders en de kinderen.

Over het algemeen komen in ieder geval deze zaken in de zorgregeling aan bod:

  •     Waar wonen de kinderen, oftewel waar is het hoofdverblijf van de kinderen?
  •     Hoe draag je als ex-partners de zorg voor de kinderen (‘de zorgregeling’)?
  •     Waarover vindt overleg plaats (‘informatieregeling’) en hoe?
  •     Wie beslist wat (‘gezagsregeling’)?
  •     Wie betaalt wat (‘kinderalimentatie’)?
  •     Wanneer de kinderen naar de ouder gaan?
  •     Hoelang zij daar blijven?
  •     Hoe jullie de schoolvakanties regelen?
  •     Wie de kinderen ophaalt en/of brengt?

Kom je er samen niet uit?

Komen jullie er samen niet uit, dan kun je een mediator of advocaat inschakelen. Omdat een mediator onafhankelijk is, behartigt hij dus niet de belangen van één partij, maar is hij er voor jullie beiden. Een mediator neemt geen beslissingen, maar begeleidt jullie bij het proces. Hij zorgt dat beide partijen aan het woord komen en naar elkaar luisteren, zodat jullie alsnog een regeling kunnen afspreken.

Reactie plaatsen