Page content

Vindt er altijd een zitting plaats?

Nee. Wanneer in onderling overleg overeenstemming is bereikt hoeft geen zitting plaats te vinden. In dat geval kan aan de rechtbank worden medegedeeld dat er overeenstemming bestaat en daarom geen zitting hoeft plaats te vinden.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken