Vindt er altijd een zitting plaats?

Veel mensen die gaan scheiden denken dat er dan altijd een zitting bij de rechtbank nodig is. Dit is niet juist. Als jullie in goed overleg overeenstemming bereiken, dan is een zitting juist niet nodig.

Waarover moet je overeenstemming bereiken?

Bij een scheiding moet je over veel zaken nadenken. Over het geld, het huis, de inboedel, maar ook de verdeling van zaken zoals een pensioen. En wat te denken van alimentatie. Als je het op al deze gebieden met elkaar eens kunt worden, dan is het voldoende om een verzoekschrift tot scheiding naar de rechtbank te sturen en dan zal er vaak geen zitting plaatsvinden.

Echtscheidingsconvenant

Samen stellen jij en je partner een echtscheidingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant op. Hierin leg je alle afspraken vast die je hebt gemaakt, over de onderwerpen zoals we hierboven al even noemden. Om zeker te weten dat jullie niets vergeten, kun je de hulp inroepen van een advocaat of mediator. Dit is niet verplicht, maar vaak wel verstandig. Zodra het convenant compleet is, kun je een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Om dit verzoekschrift in te dienen, heb je wel een advocaat nodig. Als er minderjarige kinderen bij de scheiding zijn betrokken, dien je naast het echtscheidingsconvenant ook een ouderschapsplan op te stellen.

Wat is dan de meerwaarde van een zitting?

Voor partijen is het niet altijd mogelijk om in onderling overleg tot bepaalde afspraken te komen. In dat geval moet er een rechter aan te pas komen die knopen doorhakt. De rechter beslist dan hoe jullie alle bezittingen moeten verdelen en hoe jullie zaken als de alimentatie moeten regelen.

Voorlopige voorziening

Als er zaken zijn die echt niet kunnen wachten tot de echtscheiding is uitgesproken door de rechter, dan kan je via je advocaat een voorlopige voorziening aanvragen. In een voorlopige voorziening neemt de rechter bijvoorbeeld een beslissing over de verblijfplaats van de kinderen, zolang de echtscheidingsprocedure (bodemprocedure) nog loopt. De uitspraak van de voorlopige voorziening hoeft niet gelijk te zijn als de uitspraak van de bodemprocedure.
Reactie plaatsen