Page content

Wat gebeurt er als je gaat scheiden?

Bijna alles wat er gebeurt (en mis kan gaan) als je gaat scheiden, is gebaseerd op emotie. Ik geloof dat de (zakelijke) afwikkeling van een scheiding pas écht goed kan geschieden wanneer er ook oog is voor deze emoties en ieders wensen en belangen in het proces. Op die manier worden beslissingen niet gekleurd door boosheid, angst, verdriet of wrok. Hiermee voorkomen we dat er nu keuzes gemaakt worden die achteraf zorgen voor spijt. Door mijn opleidingen en ervaring heb ik geleerd hoe deze emoties zich manifesteren en hoe we kunnen proberen te voorkomen dat ze het proces verstoren.

Emotionele kant van een scheiding

Bij bijna alle beslissingen die nog genomen moeten worden als je gaat scheiden, spelen emoties een grote rol. Denk maar eens aan het bespreken van de partner- en kinderalimentatie, het vormgeven van het ouderschapsplan of het verdelen van vermogen. Wie het ‘even snel’ denkt te regelen, zal merken dat dat toch vaak heftige gesprekken oplevert. Zeker wanneer het over de kinderen gaat of over geld, is er vaak sprake van wat ik een ‘breinkaping’ noem: de emoties worden zo heftig dat ze het brein als het ware kapen. Als dat gebeurt, is het onmogelijk om helder na te denken. Dat kan het behoorlijk lastig maken om tot een goede en duurzame oplossing te komen.

Als je gaat scheiden is er sprake van een rouwproces. Je neemt afscheid van de oude situatie en geeft opnieuw de toekomst vorm. Het gebeurt niet zelden dat één van beide ex-partners (meestal de ‘initiatiefnemer’ van de scheiding) dat proces al eerder is ingegaan en dus vaak al verder is dan de ander. Terwijl de één nog verslagen terugkijkt op het verleden, is de ander al klaar voor de nieuwe toekomst. Dat bemoeilijkt het proces. Door actief te coachen gedurende het proces zorgen we dat er aandacht is voor die rouw en dat de ex-partners in staat zijn om beslissingen te nemen die goed zijn voor henzelf én de kinderen.

Financiële en juridische kant van een scheiding

Wie gaat scheiden, maakt zich vanzelfsprekend zorgen over de financiële toekomst en vraagt zich af wat ieders rechten en plichten zijn. Ongeacht de vorm van onze begeleiding die wordt gekozen, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Je gaat scheiden wat nu?

Neem contact op met mij voor een vrijblijvend gesprek. Ik heb alle kennis en software in huis om jullie hierin inhoudelijk te informeren en te begeleiden. Omdat ik advocaat ben, ken ik de wet en de wijze waarop rechters met deze zaken omgaan. Ik richt mij zoveel mogelijk op dienstverlening op maat en heb daarbij bijzonder oog voor de fiscale mogelijkheden, -risico’s en het bestaan van een eigen onderneming. Als het nodig is, werk ik samen met andere specialisten.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken