Ruimte voor emoties bij een scheiding

Bijna alles wat er gebeurt (en mis kan gaan) als je gaat scheiden, is gebaseerd op emotie. Alleen wanneer er ruimte is voor deze emoties, ben je in staat  om de (zakelijke) afwikkeling van een scheiding écht goed te regelen. Als er ruimte is voor deze emoties en als ieders wensen en belangen in het proces worden meegenomen, kunnen jullie samen tot een goede afwikkeling komen. Op die manier worden beslissingen niet gekleurd door boosheid, angst, verdriet of wrok. Door nu al rekening te houden met deze emoties, voorkom je dat je nu keuzes maakt die achteraf zorgen voor spijt. Tijdens mijn opleidingen en ervaring leerde ik hoe deze emoties zich manifesteren en hoe we kunnen proberen te voorkomen dat ze het proces verstoren.

Emotionele kant van een scheiding

Bij bijna alle beslissingen die je moet nemen als je gaat scheiden, spelen emoties een grote rol. Denk maar eens aan het bespreken van de partner- en kinderalimentatie, het vormgeven van het ouderschapsplan of het verdelen van vermogen. Wie het ‘even snel’ denkt te regelen, merkt dat het toch vaak heftige gesprekken oplevert. Zeker wanneer het over de kinderen of over geld gaat, is er vaak sprake van wat ik een ‘breinkaping’ noem: de emoties worden zo heftig dat ze het brein als het ware kapen. Als dat gebeurt, is het onmogelijk om helder na te denken. Dat kan het behoorlijk lastig maken om tot een goede en duurzame oplossing te komen.

Als je gaat scheiden is er sprake van een rouwproces. Je neemt afscheid van de oude situatie en geeft de toekomst opnieuw vorm. Het gebeurt niet zelden dat één van beide ex-partners (meestal de ‘initiatiefnemer’ van de scheiding) dat proces al eerder is ingegaan en dus vaak al verder is dan de ander. Terwijl de één nog verslagen terugkijkt op het verleden, is de ander al klaar voor de nieuwe toekomst. Dat bemoeilijkt het proces. Door actief te coachen gedurende het proces zorgen we dat er aandacht is voor die rouw en dat de ex-partners in staat zijn om beslissingen te nemen die goed zijn voor henzelf én de kinderen.

Financiële en juridische kant van een scheiding

Wie gaat scheiden, maakt zich vanzelfsprekend zorgen over de financiële toekomst en vraagt zich af wat ieders rechten en plichten zijn. Ongeacht de vorm van onze begeleiding, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• ouderschapsplan voor de kinderen;

• kinderalimentatie;

partneralimentatie;

• verdeling gemeenschap van goederen of afwikkeling huwelijksvoorwaarden;

• ouderdoms-en nabestaandenpensioen.

Je gaat scheiden, wat nu?

Neem contact op met mij voor een vrijblijvend gesprek. Ik heb alle kennis en software in huis om jullie hierin inhoudelijk te informeren en te begeleiden. Omdat ik advocaat ben, ken ik de wet en de wijze waarop rechters met deze zaken omgaan. Ik richt mij zoveel mogelijk op dienstverlening op maat en heb daarbij bijzonder oog voor de fiscale mogelijkheden en -risico’s en weet wat er moet gebeuren als een van jullie (of jullie beiden) een eigen onderneming heeft. Als het nodig is, werk ik samen met andere specialisten.

Reactie plaatsen