Echtelijke woning

Samen in een huis blijven wonen is nadat het besluit tot scheiden is gevallen soms moeilijk, zo niet onmogelijk. Het kan goed gaan, maar in veel gevallen is voor iedereen beter als één van beide partijen de woning verlaat. Dit kun je in goed overleg regelen, maar de keuze voor wie in het huis mag blijven en wie eruit moet kan ook door de rechter gemaakt worden. Meestal is degene die de meeste zorg voor de kinderen draagt degene die samen met die kinderen in de echtelijke woning blijft.

Je (toekomstige) ex partner gaat op zoek naar een ander verblijf en kan zelfs door de rechter een verbod op het betreden van de echtelijke woning opgelegd krijgen. En het opdraaien voor de woonlasten? Ook daar moet een regeling voor komen. Heb jij het zogenaamde ‘voortgezet gebruik’ van de woning toegewezen gekregen? Dan kun je tijdens de scheidingsprocedure bij de rechter een verzoek indienen voor verlenging van dit recht op gebruik met nog maximaal 6 maanden.

Wat met de echtelijke woning na scheiding?

De echtelijke woning is bij veel echtscheidingen een belangrijk punt van zorg. Het gaat om veel vermogen, spullen en geld. Andere woonruimte vinden is soms lastig en brengt veel stress met zich mee. Soms ook nog extra onenigheid tussen de twee partijen. Niet alleen op persoonlijk, maar zeer zeker ook op financieel vlak. In Nederland zijn er in principe twee typen van wonen meest voorkomend. Je woont in:

  • Een huurwoning
  • Een koopwoning

In het geval van huurwoning spreek je af wie het huurrecht overneemt en laat dit zo beschrijven bij de verhuurder. Heb je heel veel haast? Doe dan navraag over de urgentiemogelijkheden bij je gemeente. In het geval van een koopwoning zijn de financiële zaken die geregeld moeten worden rondom de echtelijke woning ingewikkelder.

Scheiding en een gezamenlijke koopwoning

Bij een koopwoning kun jij of je partner proberen om de hypotheek in zijn geheel over te nemen. In het geval van overwaarde op de hypotheek van de woning koopt degene die de woning overneemt de vertrekkende partner uit. Is er juist een onderwaarde op de woning? Dan moet de vertrekkende partner juist het verschil aan de blijvende helft betalen. Mensen willen vaak ook helemaal opnieuw beginnen en besluiten dan om het huis samen te verkopen. De hypotheek los je af en de over- of onderwaarde verdeel je ook in dit geval eerlijk over beide partijen.

Een nieuw huis kopen is over het algemeen pas mogelijk nadat de oude echtelijke woning verkocht is. Dat vergt soms tijd en geduld. En dus stalen zenuwen van beide partijen. Het is geen fijne periode, maar nadat de verkoop rond is ben je er wel echt helemaal vanaf.

Beschik je voor de verkoop van de echtelijke woning al over de (financiële) middelen om een ander huis te kopen? Leg dan afspraken daarover vast bij de notaris en je advocaat. Want formeel gezien is ook die woning (en de hypotheekschuld) in het geval van gemeenschap van goederen van jullie beiden. Totdat het verzoek van echtscheiding bij de rechter is ingediend.

Echtelijke woning en de overdrachtsbelasting

Het overdragen van een echtelijke woning (roerende zaak) is bij de verdeling van een huwelijksgemeenschap vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dit voorkomt extra kosten voor je scheiding en maakt inzicht in de verdeling van de over- of onderwaarde makkelijker voor je. Meer informatie over de vrijstelling op overdrachtsbelasting vind je hier.

Het zal overigens voor zich spreken dat deze vrijstelling op de overdrachtsbelasting niet geldt voor ongehuwden en niet geregistreerde samenwoners die uit elkaar gaan. Alhoewel ook daar onder voorwaarden een positieve regeling voor via de wet op belastingen van rechtsverkeer, artikel 15 lid 1 (WBR).

Reactie plaatsen