Voortgezet ouderschap

Voortgezet ouderschap houdt in dat je ook na de scheiding de ouder van je kind blijft. Je scheidt immers van elkaar. Niet van je kinderen. Wat er ook gebeurt, kinderen hebben altijd een vader en een moeder. Komt er een nieuwe partner? Krijgt het kind twee vaders of twee moeders? Die kunnen prima de zorgtaken op zich nemen, maar ze worden nooit een nieuwe vader of moeder van het kind.

Goede communicatie tussen beide ouders tijdens en na een scheiding is essentieel voor het voortduren van de gelukkige jeugd van kinderen. Kinderen zijn heel sfeergevoelig. Zaak dus om ook tijdens je scheiding zo positief mogelijk tegenover elkaar te blijven staan. Het kind zit ertussen en moet wel het gevoel houden van ‘er mogen zijn’. Bij zowel de vader als de moeder.

Voortgezet ouderschap: kies voor het kind

Kinderen zijn altijd de derde partij in een scheiding. Het definitief uit elkaar gaan van ouders is voor kinderen hoe dan ook een ingrijpende gebeurtenis. Soms is de periode voorafgaand aan de scheiding dat ook al. Zaak dus dat je het leed en de verwarring voor kinderen zo klein mogelijk houdt. Hoe? Kies voor een voortzetting van ouderschap waarbij het kind zich zo gelukkig mogelijk voelt.

Bij goed voortgezet ouderschap is het opstellen van een goed doordacht ouderschapsplan onontbeerlijk. Leg alle afspraken die jij en je (toekomstige) ex-partner maken over de kinderen in het ouderschapsplan vast. Verwijs ook naar dat plan in je echtscheidingsconvenant. De rechter bekijkt voordat hij een echstcheidingsbeschikking afgeeft heel goed naar hoe jullie het ouderschap voortzetten na de scheiding. Hoe beter je de afspraken maakt en vastlegt, hoe duidelijker het leven na de scheiding voor iedereen is.

Oude leven of een nieuwe plek?

Hoe ga je om met de toekomst? Zet je het ‘oude’ leven van de kinderen voort? Of ga je met ze naar een hele nieuwe plek? Het eerste heeft vaak de voorkeur. Zelfde school, zelfde sportvereniging enzovoorts. Natuurlijk is dit niet altijd mogelijk. Het feit dat je als ouders in twee verschillende woningen terechtkomt maakt het vasthouden aan het oude leven van de kinderen vaak moeilijk.

Per week van woning wisselen, eigenlijk leven uit je koffer, steeds aanpassen en ook nog het commentaar van de ene ouder op de andere. Het leven na een scheiding is voor kinderen vaak zwaar.

Wil je het zo aangenaam mogelijk voor ze houden? En kun je nog redelijk door een deur met je ex? Bespreek dan eens de mogelijkheid van het kiezen voor ‘birdnesting’.

Voortgezet ouderschap en birdnesting

De Engelse term ‘birdnesting’ vertaalt zich letterlijk gezien als het werkwoord ‘vogelnesten’. Het begrip houdt in dat juist de kinderen in een hoofdwoning wonen (het nest). De ouders ‘vliegen’ om en om in en uit.

Dit is precies tegenovergesteld aan de voorheen meest gangbare wijze van het ‘aankleden’ van voortgezet ouderschap. In een meer klassieke vorm zijn het veelal de kinderen die van woning wisselen. Wat veel onrust met zich meebrengt.

Maar ook bij ouders brengt het steeds wisselen onrust met zich mee. Wat zijn weerslag kan hebben op de invulling van het ouderschap. Bedenk daarom vooraf goed wat voor de gehele sfeer en ieders welbevinden het beste scenario is. Bespreek niet alleen met je ex wat jij wilt, maar ook met je kinderen. Als ze daar oud genoeg voor zijn natuurlijk. Geef ze indien mogelijk een stem in het geheel. Laat ze hun wensen rondom de scheiding en het leven erna uitspreken, het zal je helpen bij het zo goed mogelijk voortzetten van je ouderschap.

Reactie plaatsen