Birdnesting

De Engelse term birdnesting betekent letterlijk vertaald 'vogelnesten'. Het begrip houdt in dat kinderen na een scheiding in de hoofdwoning wonen (het nest) en dat de ouders om en om in en uit vliegen. De ene week zit de moeder 'op het nest', de andere week de vader. Birdnesting is een alternatieve manier om de zorg- en opvoedingstaken te verdelen. In het overgrote deel van de gescheiden gezinnen gaat het andersom. Dan hebben de ouders ieder hun huis en verkassen de kinderen eens in de zoveel tijd.

Voordelen

Hét grote voordeel aan birdnesting is dat de kinderen een vaste stek hebben. Vooral in de tijd net na de scheiding (die natuurlijk toch al gekenmerkt wordt door de nodige onzekerheden en verdriet), is dat een geweldige uitkomst. Ze blijven in hun vertrouwde omgeving met hun vertrouwde school, vriendjes, knuffels, speelgoed, clubjes, enzovoort. Het continu moeten wisselen tussen twee huizen is er voor hen niet bij en dat scheelt veel stress. Ouders die de traditionele situatie met 'heen-en-weer-kinderen' overwegen, zouden eigenlijk bij wijze van stage het birdnesten eens moeten uitproberen om te weten hoe het voelt om wél op twee adressen te leven.

Nadelen

Veel ouders redeneren dat de kinderen niet voor de scheiding hebben gekozen, en dat ze er daarom zo min mogelijk last van mogen hebben. Dat siert hen. Maar vaak blijkt Birdnesting een goed voornemen dat in de praktijk toch tegenvalt. Wie het overweegt, moet rekening houden met de volgende zaken:

  • Ook voor ouders is het leven uit een koffer verre van ideaal, nog los van het gevoel nergens echt geworteld te zijn. Dat kan zijn weerslag hebben op je ouderschap.
  • Je komt steeds thuis in het huis dat door je ex net is achtergelaten, met alle ergernissen van dien. Dingen die voor de scheiding storend waren, kunnen nu vak nadrukkelijker naar voren komen. Je komt nooit echt los van elkaar.
  • Birdnesting is niet erg goedkoop. In theorie mogen twee huizen dan voldoende zijn, idealiter heb je er drie nodig: het nest en twee plekken voor de respectievelijke ouders. Vaak willen of kunnen zij (in samenhang met het punt hierboven) het tweede huis namelijk niet delen. Niet iedereen is in de financiële positie om voor een extra huis te kiezen.
  • Wanneer er een nieuwe partner in het leven van één van de ouders verschijnt, kan dat problemen geven. Voor de ander is het soms een moeilijk idee dat die nieuwe partner ook in het gedeelde huis over de vloer komt. Het nest blijkt dan vaak uiteen te vallen.

Kies weloverwogen

Uit wat we hier bespraken blijkt, dat het niet meevalt om birdnesting tot een succes te maken. Toch kan het ene hele grote voordeel opwegen tegen de langere lijst van nadelen. Absolute voorwaarde is dat beide ex-partners met elkaar on speaking terms zijn én dat ze redelijkerwijs kunnen verwachten dat dat zo blijft. Is hiervan geen sprake, kies dan voor het traditionele alternatief.

Reactie plaatsen