Page content

Echtscheidingsconvenant wat is dat

De afspraken die bij de mediator worden gemaakt, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dat is een schriftelijke overeenkomst over de gevolgen van de scheiding. Een schriftelijke overeenkomst is (net als de moeilijker te bewijzen mondelinge overeenkomst) rechtsgeldig. Wanneer het convenant door de rechter wordt bekrachtigd dan verkrijgt het de status van executoriale titel. Dit betekent dat wanneer één van de partijen niet nakomt wat in het convenant is vastgelegd, direct tenuitvoerlegging kan worden gevraagd via de deurwaarder. De deurwaarder kan dan bijvoorbeeld direct loonbeslag leggen als een in het convenant afgesproken betaling niet wordt voldaan.

Aandacht voor emoties in het echtscheidingsconvenant

Het is naïef om te denken dat een echtscheiding enkel een juridisch en zakelijk proces is. De emotionele verbintenis die het huwelijk voor de meesten is, ontbind je niet door enkel zakelijke regelingen. Een goede mediator besteed daarom (de nodige) aandacht aan het hoe en waarom van het huwelijk en de scheiding. Het convenant kan daarna als een zakelijk document worden opgesteld.

Gratis voorbeeld van een convenant

In het echtscheidingsconvenant worden minimaal de volgende zaken in vastgelegd:

partneralimentatie
kinderalimentatie
verwijzing naar het ouderschapsplan

maar de volgende zaken zouden zeker in het convenant kunnen voorkomen

afspraken over de huisdieren
afspraken over de huwelijkse woning
afspraken over

Een voorbeeld van een echtscheidingsconvenant is hier te downloaden.

Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken