Echtscheidingsconvenant: wat is dat?

Je gaat scheiden. Dat is waarschijnlijk een ingrijpende beslissing voor je. Scheiden heeft niet alleen veel juridische, maar zeker ook emotionele gevolgen. En juist in een toch al roerige periode, moet je ook nog nadenken over voorwaarden en afspraken. Hoe regel je de scheiding? Wie krijgt wat? Wie doet wat? Enzovoorts, enzovoorts.

Misschien lukt het je prima om samen met je partner afspraken te maken. Over de kinderen. De hond. Het huis of de overige financiën. Maar het maken van afspraken gaat soms ook ontzettend stroef en moeizaam. Een mediator is dan de aangewezen persoon om jullie door het woud van afspraken heen te loodsen. Als advocaat heeft een mediator de mogelijkheid voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Een convenant opstellen is niet verplicht, je kiest er zelf voor. Vaak is het opstellen ervan wel een hele verstandige keus. Het kan je later goed van pas komen.

Een echtscheidingsconvenant is dus een schriftelijke overeenkomst over de gevolgen van de scheiding. Hierin zet je al jullie onderlinge afspraken over de scheiding bij elkaar op een rij.

Executoriale titel van het echtscheidingsconvenant

De mediator dient het convenant in bij de rechter, nadat zowel jij als je partner het ondertekend hebben. Zodra de rechter het convenant bekrachtigt, zijn de afspraken die erin staan rechtsgeldig. Dat is een mondelinge overeenkomst ook. Maar mondeling overeengekomen afspraken zijn nu eenmaal veel moeilijker bewijsbaar.

Je staat zelf veel sterker met een echtscheidingsconvenant achter de hand. Het krijgt via bekrachtiging door de rechter een ‘executoriale titel’, zoals we dat juridisch noemen. Wat zoveel inhoudt als dat één van de partijen zijn afspraken niet nakomt, die partij daartoe gedwongen kan worden. In de meeste gevallen door een gerechtsdeurwaarder. Zo is het denkbaar dat er loonbeslag gelegd wordt op het loon van je ex als hij of zij geen tijdige betalingen doet.

Mediator: stelt het echtscheidingsconvenant op

Van je partner scheiden is meer dan alleen een juridisch verhaal. Voordat het tot een scheidingsbeslissing komt, is er vaak al heel wat gebeurd binnen een huwelijk. Een goede mediator zal dan ook niet alleen de puur zakelijke en juridische kant belichten. Je advocaat heeft oog en oor voor het verhaal erachter. Van beide partners. Hij of zij luistert naar de achterliggende emoties en verwerkt deze vakkundig in de puur zakelijke overeenkomst die het convenant is.

Je legt in een echtscheidingsconvenant minimaal de volgende zaken vast:

Toch staat er vaak meer in dan alleen deze drie punten. Denk bijvoorbeeld ook aan afspraken over:

Ben je benieuwd naar hoe een echtscheidingsconvenant er in grote lijnen uitziet?

Download dan hier een voorbeeld van een echtscheidingsconvenant 

Reactie plaatsen